Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy zve k setkání tuto sobotu v Pardubicích

Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy zve k setkání tuto sobotu v Pardubicích

Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy zve k setkání tuto sobotu v Pardubicích

V sobotu 25. ledna 2014 se uskuteční první veřejná schůze stávajících členů Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy (APTaPV) se všemi zájemci o dění v oboru. Profesní organizace vytvořená samotnými pedagogy z celé republiky je určena výhradně učitelům taneční výchovy, kteří nevnímají svou práci jen jako činnost v oblasti volnočasových aktivit, ale jsou si vědomi potenciálu, který taneční a pohybová výchova (TPV) jejich žákům přináší.
Situace v této oblasti je v poslední době velice diskutovanou záležitostí, a to ať z pohledu dalšího uplatnění tanečních umělců po ukončení profesionální kariéry, zavádění TPV do osnov základního školství, otázky získávání povinné kvalifikaci učitelů TO ZUŠ či výuky tance jako předmětu podnikatelské činnosti bez jakékoliv kontroly odbornosti.
Na jednu stranu jsou zaměňovány principy výchovy tancem za přístup k výchově tanečníků a podobně zmatečné je i vnímání v rámci uměleckého vzdělávání vůbec. Je způsobeno především neznalostí argumentů odkazujících na dlouhodobou kvalitu výstupů TVP v rámci zdravotní prevence nebo rozvoje kreativity jedince rozšiřující hranice jeho společenského uplatnění.
Na druhou stranu je poslední dobou zaznamenávána i snaha vytěžit potenciál taneční výchovy bez ohledu na potřeby těch, kterým je tento obor určen a pokusech řešit záležitosti bez ohledu na skutečný stav prostředí.
APTaPV chce sjednotit priority pedagogů taneční a pohybové výchovy a touto záštitou hájit jejich zájmy vůči třetím stranám (státním orgánům a institucím, zaměstnavatelům, jiným oborovým organizacím) a být partnerem pro jednání v případných otázkách v oblasti legislativy, metodiky atd.
Jejím posláním je šíření celospolečenského povědomí o principech oboru Taneční a pohybová výchova a její všeobecný respekt napříč oborem, zajištění odborné garance kvality pedagogických kompetencí jejich pedagogů (tedy svých členů) bez rozdílu zaměstnaneckého poměru či formě živnosti.
Za svůj úkol považuje i podporu teoretické základny tohoto oboru, který má téměř stoletou tradici systematické výuky vstřebávající současnost jako svou inspiraci. Asociace má i ambici vytvoření struktury poradenského a informačního servisu pro své členy v rámci jejich oborové činnosti formou samosprávné služby.
Dílčí cíle budou představeny na členském shromáždění, ke kterému jste srdečně zváni do Pardubic v sobotu 25. ledna 2014 od 11 hodin,
kdy bude program zahájen představením tohoto ryze profesního sdružení.
Následovat bude diskuze o oboru.

Veškeré další informace včetně adresy místa setkání, podmínek členství a kontaktů naleznete na pracovní verzi webu asociace
http://www.aptpv.cz. Zdroj: APTPV

Témata článku

Komentář

vložil člověk

IP: 94.112.101.34
Reaguje na:
krása! ;)

Zobrazit další komentáře 1