Balet Národního divadla Brno chystá na závěr tohoto týdne nový projekt pro nejmenší děti

Jedná se o dvě krátké pohádky, obě mají společného jmenovatele, japonské tvůrce. První představení projektu se koná v pátek 22. listopadu od 18 hodin v Divadle Reduta. První příběh se jmenuje Tengu a libreto, choreografie a režie patří Aki Nischio, člence brněnského baletního souboru. Aki Nishio se nechala inspirovat postavami z japonských bajek. Druhý příběh přiveze Nori Sawa, významný loutkář, performer a režisér, známý svými projekty pro děti, které uvádí po celém světě. Nori Sawa využil při tvorbě rekvizit a loutek tradiční japonské materiály. V Ninjovi se japonské inspirace projevují také v technice vedení loutek vycházející z divadelní formy bunraku a také fyzického pohybu juda.
K příběhu Tengu
: Na ostrově Hokaidó žije ve skromném příbytku maminka s dvěma syny – Kitchi a Potchi se jmenují. Nejsou to zlí synové, jenom dost zlobiví a maminku pořád trápí. Jednou si už unavená maminka nevěděla rady a utekla do lesa, hledat útěchu v klidu. V tom ale něco uviděla pod stromem. Zvedla to. A bylo to zrcátko, ale ne jen tak obyčejné, ale zrcadlo, které tomu, kdo jej má, propůjčuje velkou sílu, energii a odvahu. V lese ale také bydlí zlý lesní démon Tengu. Ví, že kouzelné zrcadlo někdo nalezl a že je má pozemská bytost. Se svým sluhou Karasu se vydávají zrcadlo hledat. Najdou je a maminku i se zrcadlem unesou a zrcadlo si vezmou. Tengu se díky své moci stává pánem celého kraje. Kirchi a Potchi šli hledat maminku. Samozřejmě, že v lese nejsou potichu a pořád se pošťuchují a vyvádějí různé vylomeniny. Uslyší je Tengův sluha Karasu. Vyhledá je a ukáže jim cestu k Tenguovi. Ale jak získat maminku zpět? Oba chlapci musí prokázat notný díl odvahy a ani maminka nezůstává pozadu. Všichni tři bojují s Tengem i s jeho služebníky. Ale kde je dobro, tam je vítězství. Maminka s oběma syny nakonec zlé duchy porazí a vrátí se zpátky domů. Snad už chlapci, po této zkušenosti, budou poslouchat. Ale kdo ví?
Délka inscenace: 25 minut, generální zkoušky – úterý 10.30, středa 18.00.
Druhý příběh: Bylo nebylo dávno tomu, kdy legendární bojovník Ninja nalezl obrázek překrásné princezny. Princezna však tou dobou byla uvězněna v Černém zámku. I osedlal Ninja svého nejlepšího koně a vydal se princeznu vysvobodit…
Pan Nori Sawa přijede do Divadla Reduty ve čtvrtek, kde bude zhruba celý den svou performanci pro nejmenší zkoušet. O autorovi viz http://www.norisawa.cz.
Večer je určený dětem od pěti do desíti let. Zdroj: ND Brno

Témata článku