Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková uvedou v Ponci českou premiéru DIFFERENT?

Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková uvedou v Ponci českou premiéru DIFFERENT?

Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková uvedou v Ponci českou premiéru DIFFERENT?

Barbora Látalová a kol. představí své nové dílo DIFFERENT?, které vznikalo v rámci tří rezidencí s podporou evropského projektu Be SpectACTive!. První premiéra se odehraje již 19. dubna 2016 v Ponci, těsně před zahájením České taneční platformy. Druhou premiéru, otevřenou široké veřejnosti, uvede Ponec – divadlo pro tanec 20. května. Mezinárodní debut díla proběhl již 20. března 2016 ve slovinské Lublani.
„DIFFERENT? s podtitulem ,Všichni stejně to cítíme jinak‘, je tanečně – pohybová sonda o tom, jak být všichni spolu se všemi odlišnostmi. Pokládá si tuto otázku a snaží se na ni hledat odpověď. Představení je součástí i vyvrcholením procesu. Procesu cestování z místa na místo a spojování tvůrců s místními účastníky,“ dodávají organizátoři.
Barbora Látalová a kol. za podpory Tance Praha a evropského projekt Be SpectACTive! zkoumali během rezidenčních pobytů různé formy propojování profesionálních umělců s místními participanty. Rezidence probíhaly od ledna do března postupně každý měsíc v jednom hlavním městě, a to v Praze, Budapešti a Lublani.
Každá rezidence končila výstupem „work in progress“ v místě tvorby, tzn. po Praze (14. 1.) také v Budapešti (20. 2.) v Bakelit Multi Arts Center a v Lublani (20. 3.) v Plesni teatr jako mezinárodní debut.
Barbora Látalová, jejíž umělecká nabídka získala podporu všech partnerů Be SpectACTive!, uvádí: „K práci na tomto projektu jsem si přizvala Zdenku Brungot Svítekovou, v konkurzu jsme pak vybraly pět vynikajících tanečníků a další členy uměleckého týmu. Rádi bychom se za pomoci tohoto projektu prokopávali k jádru ,bytí‘, k tomu, co jsme a jací jsme. Společně. Pravda, různorodé osobnosti tvoří a rozvíjejí se jako jeden celek rostoucí a podmiňovaný svou vlastní odlišností.“
Yvona Kreuzmannová, ředitelka Tance Praha, který je hlavní producentem díla, dodává: „Díky programu Kreativní Evropa, jehož čtyřletou podporu získal projekt Be SpectACTive!, mají vybraní čeští umělci plně profesionální podmínky pro svou práci a nezbytný tvůrčí výzkum. Celý proces je navíc sledován vědci z Univerzity Montpellier a porovnáván s výstupy dvou dalších výzkumných center. Sdílíme tak zkušenosti se všemi partnery projektu, což přináší svěží vítr i do naší práce.“

Barbora Látalová (CZ), Zdenka Brungot Svíteková (SK/N/CZ)
Obě dvě umělkyně působí mezinárodně jako nezávislé tanečnice, performerky, choreografky a lektorky. Jejich umělecká tvorba zahrnuje spolupráci s rozličnými společnostmi, choreografy, režiséry, výtvarníky, hudebníky a obě tvoří svá vlastí díla. Spolupráce Báry a Zdenky začala v roce 2009 představením pro mladé publikum Tanec a fyzika (2010), následoval Karneval zvířat (2013), projekt oceněný Cenou diváka a Světelného designu v rámci festivalu Česká taneční platforma 2014. Tato choreografická spolupráce se časem rozvinula v práci pro široké publikum bez věkového omezení (vytvořené pro Fg = G [(m₁m₂)/r2] / Tanec a fyzika, 2014; Krása časů bez srdce od skladatele Romana Nováka a ve spolupráci s Plzeňským Filharmonickým orchestrem v rámci Plzně 2015).
Jejich práce zahrnuje také projekty adresované publiku na veřejném prostranství, často ve spojení s galeriemi formou interaktivních představení a/nebo workshopů. Od roku 2010 obě choreografky vedou Dětské studio v divadle Ponec. Bára je také zapojená jako umělecká lektorka v projektu Tanec školám. Je zodpovědná za jeho prezentaci jako součásti Tance dětem v rámci festivalu Tanec Praha, se Zdenkou jako stálou spolupracovnicí.
Jedním z hlavních zájmů umělecké tvorby Báry a Zdenky je vytváření a kultivování prostoru k osobnímu, tělesnému vyjádření každého jednotlivce.

Zdroj: Tanec Praha

Témata článku