Blíží se uzávěrka projektů produkce Motus na rok 2016

Blíží se uzávěrka projektů produkce Motus na rok 2016

Blíží se uzávěrka projektů produkce Motus na rok 2016

V roce 2016 oslaví produkce Motus patnáct let svého fungování v prostorách divadla Alfred ve dvoře. Pro jubilejní 15. sezonu vyhlásila již v červenci otevřenou výzvu na projekty pro rok 2016 a kritéria pro výběr projektů. Uzávěrka přihlášek na rok 2016 je stanovena na 28. srpna 2015.
Druhý termín konzultací projektu s programovým ředitelem Ewanem McLarenem je 20. 8. od 14:00 do 15:30 v prostorách divadla Alfred ve dvoře (Fr. Křížka 36, Praha 7 Holešovice). Dramaturgie divadla je otevřena především takovým projektům, které přesahují žánry, používají autorský přístup a/nebo definují nové směry, a to nejen v oblasti pohybového, vizuálního nebo fyzického divadla. Projekty budou moci být uskutečněny v prostorách velkého i malého sálu divadla Alfred ve dvoře, případně i na jiných místech.
Vybraní tvůrci získají možnost zkoušet v divadle Alfred ve dvoře s technickou a propagační podporou během realizace svých děl. Motus neposkytuje finanční prostředky na vznik inscenace, ale platí tvůrcům profesionální honorář za každé výsledné uvedení. Financování realizace projektů si tvůrci zajišťují samostatně.

Téma na rok 2016:
Téma pro následující rok navazuje na témata Identita (2014) a TRADICE INOVACE / INOVACE TRADICE (2015). Pro rok 2016 uvítá Motus především projekty spojené s tématem: HRY MOŽNÝCH SVĚTŮ / ZÁVRAŤ Z HORIZONTŮ: „Vyzýváme proto umělce, aby podali žádosti na projekty pro rok 2016 se zřetelem k tématu. Podpořeny mohou být ovšem také projekty s jinou tematikou. Prioritou programu ale zůstává setkávání (dialog) tvůrců se společností prostřednictvím tematických okruhů.

Zde jsou podmínky pro přihlášení:

Váš stručný návrh projektu musí obsahovat (V JEDNOM, MAXIMÁLNĚ DVOU SOUBORECH):

• Popis projektu a jeho kontext v souvislosti s dalšími projekty u nás i v zahraničí;
• Stručné CV hlavních tvůrců a organizátorů;
• Detailní harmonogram (zkoušení i přípravy/průzkum) a preferované termíny; 
• Rozpočet, náklady projektu, s potvrzením financování a/nebo jasné stanovení pravděpodobnosti financování z různých zdrojů (uveďte konkrétně jakých);
• Proč by měl projekt vzniknout právě v divadle Alfred ve dvoře? Jak bude projekt využívat specifika prostoru velkého/malého sálu divadla? 
• Jak může projekt fungovat v jiných prostorách, např. na zájezdech?
• U nových souborů a umělců: telefonní či emailové kontakty na reference; 
• U zájemců o dlouhodobější tvůrčí rezidenci silně doporučujeme potvrzení spolupráce na daném projektu i s dalším, mimopražským produkčním domem.

Kritéria výběru (respektujte, prosím, všechny body): 

• Inovativní dramaturgie a/nebo forma; 
• Souvislost projektu s tématem sezóny (pokud se projekt odchyluje od stanoveného tématu, budeme preferovat projekty s potenciálem inspirovat diváky prostřednictvím nezávislé tvorby a nových forem); 
• Potvrzení financování nebo vysoké pravděpodobnosti vlastního financování projektu z grantů, sponzorství nebo jiných zdrojů; 
• předchozí řádná dramaturgická/výzkumná příprava; 
• Vlastní produkční a technický odborník v týmu; 
• Závazek k dlouhodobému nebo vícefázovému intenzivnímu zkoušení (zřejmé v rámci přiloženého harmonogramu) a časové dispozice týmu; 
• Schopnost tvůrčího týmu udržet pokračování představení i po premiéře; 
• Seznam členů kreativního týmu by neměl obsahovat jména lidí, kteří se nezavázali k práci na projektu.

V roce 2016 poskytneme prostor k realizaci 3 až 6 přihlášeným projektům, z nichž budou 1 až 2 v dlouhodobé tvůrčí rezidenci se zvýhodněnými podmínkami. 

Projekty vybírá malá poradní skupina osobností z různých uměleckých oborů.

Výsledky budou zveřejněny do 25. 9. 2015.

Přihlášky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: program@alfredvedvore.cz, případně poštou na: MOTUS o.s., Ewan McLaren, programový ředitel, Veverkova 28, 170 00 Praha 7.

Témata článku