Bouchačka – nový autorský projekt režiséra Jiřího Pokorného a DOT504

Bouchačka – nový autorský projekt režiséra Jiřího Pokorného a DOT504

Bouchačka – nový autorský projekt režiséra Jiřího Pokorného a DOT504

Divadelní dramatik a režisér Jiří Pokorný vytvořil pro DOT504 na půdorysu poněkud bizarního archetypálního trojúhelníku příběh dvou žen a muže, jehož vypravěčem je tanec i herectví, performance i hudba. Choreografické spolupráce se ujala Halka Třešňáková, premiéra se uskuteční 4. listopadu 2013 v divadle Ponec. Účinkují Lukáš Homola (DOT504) a hosté – Halka Třešňáková & Kateřina Winterová
Při hledání nových forem uměleckého vyjádření, vzdalujících se tradičnímu pojetí tance – sledu esteticky zvládnutých pohybů, se DOT504 tentokrát rozhodl pro spolupráci s dramatikem a režisérem Jiřím Pokorným. Projekt Bouchačka vypráví poněkud bizarní příběh klasického trojúhelníku dvou žen a jednoho muže s překvapivým vyústěním. Zvolená koncepce spolupráce činoherního autora a interpretů s tanečníkem tak vymezuje limity všem zúčastněným. Režisér i herci jsou připraveni o typicky divadelní vyjadřování, hereckou akci i výpravu a jsou odkázáni téměř výhradně na pohybové vyjadřování. Tanečník je zase nucen svým pohybem vyjadřovat přesně dané pocity, nálady a myšlenky, předepsané autorem.
Režisér a dramatik Jiří Pokorný patří ke špičce současné české divadelní režie. Ač má jeho režijní práce své ohnisko v činohře, silným uměleckým gestem zasáhl do oblasti opery (Fibichova Šárka v Plzni) i do muzikálu (Obraz Doriana Graye v Ta Fantastice). Jeho autorské a režisérské setkání s žánrem pohybového a tanečního divadla vzbuzuje proto velká očekávání. V Bouchačce má Jiří Pokorný k dispozici – kromě tanečníka souboru DOT504 Lukáše Homoly – dvě divadelní interpretky pověstné svou uměleckou otevřeností a kreativitou: členku činohry Národního divadla a vynikající zpěvačku Kateřinu Winterovou (mj. skvělou Noru z pera Elfriede Jelinek) a vůdčí ženskou osobnost českého alternativního (pohybového) divadla, choreografku a performerku Halku Třešňákovou.
DOT504 Dance Company – soubor fyzického tanečního divadla – charakterizuje vysoká technická úroveň, kreativita a výrazné osobnosti z řad interpretů i tvůrců jednotlivých projektů. Stírání hranic mezi divadlem a tancem, jejich prolínání, rozvoj současného tanečního projevu a akčního scénického pohybu jako skutečně současného umění, patří mezi hlavní znaky tvorby souboru. Neméně důležitý je důraz na rovnocenný tvůrčí přínos choreografa a tanečníků, na jejichž technické a interpretační úrovni, ale hlavně na kreativním přínosu choreograf a režisér staví při vytváření jednotlivých uměleckých projektů. Více: www.dot504.cz, facebook.com/DOT504

Témata článku