Bratislava v pohybe: Czech in: Kylian - Vaculik

Bratislava v pohybe: Czech in: Kylian - Vaculik

Bratislava v pohybe: Czech in: Kylian - Vaculik

Medzinarodny festival sucasneho tanca Bratislava v pohybe, ktory prinasa do hlavneho mesta Slovenska europsku tanecnu spicku a ukazky toho najlepsieho, co vzniklo na domacej tanecnej scene, ponukne 20 juna o 20.00 - predstavenie Czech in: Kylian - Vaculik. Tanecny subor Divadla Nova scena nastudoval dve kontrastne choreografie medzinarodne uznavaneho choreografa Jiriho Kyliana Falling Angels na hudbu Steva Reicha a vtipne variacie na Mozartovu hudbu Sest tancov. Komponovany program Czech in: Kylian – Vaculik doplnaju Slovanske dvojspevy choreografa Libora Vaculika. SLOVANSKÉ DVOJSPEVY „Výbušné, dynamické a rýdzo národné Slovanské tance, proti tomu intímne, zraniteľné a krehké Moravské dvojspevy Antonína Dvořáka ma inšpirovali k vytvoreniu tanečného „žánrového" obrázku, ktorý je založený práve na protikladu dvoch hudobných predlôh. Nechal som na sebe pôsobiť emócie, ktoré ma zaplavovali a určovali konečný tvar celého minibaletu. Zámerne som vytvoril dielo „tanečno-symfonické" - bez deja alebo konkrétneho príbehu. Vystihnúť emócie, atmosféru i jemné nuanse hudobnej predlohy nebolo práve jednoduché a neviem, či som v súboji s Antonínom Dvořákom dosiahol aspoň remízu. Ak som však prehral, tak poprosím diváka, aby zavrel na tridsať minút oči a počúval len hudbu.“ Libor Vaculík Libor Vaculík patrí k stáliciam na českom, ale i slovenskom tanečnom nebi. Baletnú dramaturgiu v Čechách i na Slovensku rozšíril o veľké baletné a tanečné divadlá, inšpirované slávnymi historickými, literárnymi či filmovými postavami a príbehmi, ale i o rozsahom menšie, komornejšie diela. Medzi takéto malé šperky v jeho tvorbe patria i Slovanské dvojspevy, ktoré sú v tomto večere uvedené na Slovensku po prvý raz. FALLING ANGELS Jiřího Kyliána na Reichovej hudbe fascinovala jej rytmická štruktúra - najmä jeden štylistický nástroj, frázovanie. Frázovanie vytvára premenlivý základ, na ktorom sa môže choreografia voľne rozvíjať. Zatiaľ čo Kylián zvyčajne považuje hudbu za primárny zdroj inšpirácie pre svoje choreografie - jeho práca je vždy založená na už existujúcich hudobných štruktúrach - pri Reichovej skladbe Drumming cítil potrebu dať tancu absolútnu prioritu. Výsledkom je strhujúci opus pre osem tanečníc. Falling Angels zobrazuje ženy, tanečnice, ich túžbu po dokonalosti a ich podľahnutie ženskému psyché v rôznych životných situáciách... ŠESŤ TANCOV "Od doby, kedy Mozart zložil svoje Nemecké tance nás delia dve storočia. Bola to obdobie, ktoré ovplyvnili vojny, revolúcie a sociálne nepokoje. Uvedomujúc si tieto súvislosti, nedokázal som jednoducho vytvoriť niekoľko choreografií odzrkadľujúcich iba humor a hudobný talent skladateľa. Namiesto toho som vytvoril šesť zdanlivo nezmyselných čísel, ktoré očividne ignorujú svoje okolie. Sú ale nepatrné v porovnaní so skutočným svetom plným starostí, ktorý všetci z nejasného dôvodu nosíme vo svojom srdci.
Hoci sú Mozartove tance veľmi populárne práve vďaka svojej ľahkosti a zábavnosti, nemali by sme ich vnímať iba ako burlesku. Ich humor by mal slúžiť ako prostriedok na poukázanie na relativitu našich hodnôt. Mozart dokázal reagovať na rôzne zložité okolnosti výbuchmi nezmyselnej poézie dokazujúcimi jeho schopnosť sebazáchovy. Fragment listu, ktorý napísal svojej sesternici, je toho najlepším príkladom.
" Jiří Kylián Jiří Kylián – vedúca osobnosť Nederlands Dans Theater a medzinárodne uznávaný choreograf českého pôvodu, ktorého diela patria k nadčasovým a stále aktuálnym, lebo komunikujú prostredníctvom všeobjímajúcej krásy pohybu. V jeho práci je niečo, čo preniká mystériou ľudského bytia a divákovi odhaľuje jej skryté stopy a elementy. Kylián si vytvoril veľmi jedinečný a osobitý pohybový štýl, do ktorého počas svojej kariéry absorboval mnoho rôznorodých prvkov. V programe sú zaradené dve kontrastné diela. Prvá kompozícia je čisto pohybová - Falling Angels je zhmotnením hudby amerického skladateľa Steva Reicha. Šesť tancov prináša v tanci tak vzácny humor a situačnú komiku, ktorá však nie je prvoplánová. Autor sa nebojí občas zaťať osteň irónie a na mužov i ženy vie nazrieť i cez zrkadlo, v ktorom vidí aj ich tienisté stránky.

Témata článku