Byla ustanovena Asociace nezávislých divadel ČR

Dne 26. května 2016 byla ustanovena Asociace nezávislých divadel ČR z.s. (dále jen AND). Na ustavující schůzi ve VILE Štvanice se sešlo 40 zástupců 30 divadel napříč republikou, která nejsou zřizována veřejnou samosprávou. Právě tak totiž AND definuje pojem nezávislosti. Jedná se o otevřenou platformu divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců. AND vznikla z potřeby formulovat otázky smyslu a postavení nezávislého divadla napříč žánry, navázat komunikaci s představiteli státu, krajů, měst a obcí při řešení problémů tohoto sektoru.
A zástupci AND dodávají: „Výrazné podfinancování, legislativními problémy a nastavení grantových systémů napříč republikou, to jsou otázky, s nimiž se dlouhodobě potýká sektor nezávislého divadla. To bylo impulzem pro vznik Asociace nezávislých divadel ČR. Iniciativa členů přípravného výboru vzbudila velký ohlas nejen mezi divadelníky. Ke dni svého vzniku tak asociace čítá 31 členů a okamžitě se zařadila k početně silným profesním organizacím.“
Mezi hlavní body, které si AND vetkla do Preambule, patří přispívat ke zlepšení kulturní politiky, hledat systémové řešení vícezdrojového financování a nastavení legislativních procesů, podílet se na zvýšení transparentnosti a na koncepci grantových systémů, podporovat spolupráci mezi divadelními subjekty v rámci celé republiky.
„Sektor nezávislého divadla se dlouhodobě potýká především s výrazným podfinancováním. Přestože se zásadně podílí na kulturním životě v celé zemi a poskytuje kulturní služby vysokému procentu diváků, pohybují se náklady na výrobu projektů na hranici únosnosti, kvalitní umělecká práce je značně podhodnocena. Ve vztahu k veřejnosti bude AND ozřejmovat principy fungování sektoru, jeho přínos pro veřejný život. AND je také připravena ke spolupráci s dalšími organizacemi, jejichž cílem je zlepšení podmínek pro fungování kulturního průmyslu,“ říkají zástupci AND.
Dlouhodobým cílem AND je analýza problémů sektoru. K prvním krokům bude patřit iniciování diskuse s veřejnou samosprávou, především v otázce kulturní politiky a grantových systémů. Dále se chce asociace zaměřit na legislativní procesy, tedy zapojit se do diskuse o zákonech, které se zabývají kulturním průmyslem. V neposlední řadě je cílem asociace dosáhnout účinnější podpory ze strany státu, měst a obcí jiným způsobem než grantovým financováním – tedy například spoluprací v oblasti propagace či otevření objektů v majetku veřejné samosprávy kulturním projektům. AND se ale nebude vyhýbat ani konkrétním otázkám a problémům – v rámci hlavního města Prahy se jedná například o nedokončenou transformaci divadel nebo konkursy na stávající budovy, v poslední době rozvířil veřejnou debatu zejména osud Divadla Komedie. Pro své členy bude AND připravovat vzdělávací projekty, především v oblasti fundraisingu a managementu, bude podporovat vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností, poskytovat právní a další konzultace.
Činnost AND bude financována z členských příspěvků, organizace nebude žádat o příspěvky z grantových a jiných veřejných zdrojů tak, aby si uchovala svoji nezávislost. AND neplánuje vyvíjet vlastní produkční činnost, soustředí se výlučně na cíle, pro něž byla založena.

Na ustavující schůzi byly přítomnými členy schváleny Stanovy AND a zvolena Rada AND na úvodní období jednoho roku. Předsedou AND se stal Štěpán Kubišta, ředitel a spoluzakladatel multifunkčního divadelního prostoru Jatka 78, který se soustředí především na žánr nového cirkusu. První místopředsedkyní je Lenka Kolihová Havlíková, ředitelka Divadla X10 ve Strašnickém divadle, věnujícího se uvádění současné dramatiky a dále pouličním a site specific projektům. Druhý místopředseda Roman Černík je spoluzakladatelem plzeňského Centra pro kulturní a sociální projekty JOHAN, je také úzce spjat se vznikem Otevřeného komunikačního prostoru Moving Station na bývalém nádraží Plzeň-Jižní předměstí, jehož je nyní ředitelem. Členy Rady AND byli dále zvoleni Jan Žůrek a Petr Prokop. Jan Žůrek je intendantem olomouckého Divadla na cucky, dramaturgem a produkčním mezinárodního festivalu Divadelní Flora Olomouc. Petr Prokop je zakladatel, manažer a jeden z hlavních protagonistů Divadla Vosto5. Na svém prvním zasedání jmenovala Rada AND výkonnou manažerkou Šárku Pavelkovou, producentku ProFitArt, produkční platformy pro nezávislé umělce tanečního, fyzického a nonverbálního divadla. Revizorem AND byla zvolena nezávislá produkční Hana Svobodová.

Zakládajícími členy AND se staly tyto subjekty či fyzické osoby (v abecedním řazení):
Art Prometheus, Praha
BodyVoice Band, z.s., Praha
Buranteatr, z.s., Brno
Bezhlaví, z.s., Praha
Cabaret Calembour, o.p.s., Praha
Cirk La Putkyka, Praha
DEAI/setkání, z.s. – Experimentální prostor Roxy/NoD, Praha
Divadlo Continuo, Malovice
Divadlo Kámen, Praha
Divadlo LETÍ, Praha
Divadlo Tramtárie, Olomouc
Divadlo X10, z.s., Praha
DW7, o.p.s., Olomouc
Geisslers Hofcomoedianten, z.s., Kuks/Praha
Chemické divadlo, z.s., Praha
Industra Stage, Brno
Janál, Zdeněk, Prostějov
Jatka 78, Praha
Johan, Plzeň
Jsme u Hradeb, z.s., Praha
Kulturní invaze, z.s., Praha
Lachende Bestien, z.s., Praha
Masopust o.p.s., Praha
Preková, Jana, Brno
ProFitArt, z.s., Praha
Provoz Hlubina, Stará Aréna, Ostrava
Studio Hrdinů, z.s., Praha
Studio Rote 16, z.s., Praha
Tygr v tísni, z.s., Praha
Vosto5, z.s., Praha
Zákulisí, z.s. – Venuše ve Švehlovce, Praha

Zdroj: ProFitArt 

Témata článku