Byly uděleny Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2012

Byly uděleny Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2012

Byly uděleny Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2012

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla pro rok 2012 získal za celoživotní umělecké zásluhy v rozvoji tanečního a divadelního umění v České republice a propagaci české hudby a tanečního umění ve světě Pavel Šmok. Pavel Šmok ovlivnil zásadně vývoj českého tanečního umění druhé poloviny 20. století – jako tanečník, choreograf, režisér i pedagog.
Narodil se 22. října 1927 ve slovenské Levoči. Působil krátce jako herec, spolupracoval s E. F. Burianem. Postupně se jeho zájem přesunul k tanci (absolvoval taneční oddělení pražské konzervatoře) a následně k choreografii. Prošel divadly v Plzni, v Ústí nad Labem nebo v Ostravě, v 60. letech začal spolupracovat s televizí a působit rovněž v zahraničí. V roce 1964 založil s Lubošem Ogounem a Vladimírem Vašutem progresivní Balet Praha (na jehož aktivity navázal v roce 1975 dodnes fungující Pražský komorní balet). Od roku 1990 vyučoval choreografii na katedře tance Akademie múzických umění v Praze, kde získal profesuru. „Pavel Šmok dokázal vytvářet choreografii nejen jako svébytný umělecký fenomén, ale prokazoval smysl i pro ,užitkové‘ fungování tance jako součásti syntetizujících divadelních a jiných žánrů, např. při práci v televizi,“ uvádí prof. Dorota Gremlicová v Českém hudebním slovníku. Slavnostní předání cen proběhlo 24. října v Národním divadle. Byly předávány Státní ceny za literaturu, za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Zdroj: Ministerstvo kultury

Témata článku