Cena za světelný design v rámci České taneční platformy

Cena za světelný design v rámci České taneční platformy

Cena za světelný design v rámci České taneční platformy

Cena za světelný design, kterou pravidelně uděluje Institut Světelného Designu, se bude v rámci 22. ročníku České taneční platformy odevzdávat již poosmé. Slavnostní vyhlášení nejlepšího světelného designu proběhne spolu s ostatními vítězi Cen ČTP 25. dubna 2016 v Ponci.
„Během přehlídky současného tance a pohybového divadla ve dnech 20. – 22. dubna 2016 odborná porota opět zaměří pozornost na práci se světlem, jako jedním z nejdůležitějších scénografických prvků. Vedle úzce specializovaných vzdělávacích aktivit tak chce ISD každoročně podporovat i širší povědomí o světelném designu. Cena za světelný design je zároveň jedinečnou příležitostí pro reprezentaci a tvůrčí konfrontaci domácích lightdesignérů. O tom, kdo letos získá skleněnou trofej z dílny Evy Novákové rozhodnou experti na světelný design Jan Hons Šuškleb a Jan K. Rolník, pod vedením předsedkyně Minny Heikkilä. Přítomnost zahraničního hosta umožní komisi nestranně a objektivně posoudit realizace světelných designérů v mezinárodním kontextu. Při svém hodnocení zohlední nejen estetické a technické zpracování světelné složky, ale také její soulad s celkovým scénografickým, režijním a dramaturgickým záměrem inscenace,“ dodávají organizátoři.


Členové poroty:

Minna Heikkilä
Finská světelná designérka, která v současné době působí ve švýcarské Basileji. Od roku 2003 pracuje jako designér pro různé nezávislé divadelní a taneční společnosti. Kromě této činnosti se jako technická manažerka podílí na několika zájezdových představeních, se kterými procestovala Evropu, Kanadu, Japonsko a Jihovýchodní Asii. Má zkušenosti v oblasti dramatického a hudebního umění, přičemž spolupracuje i s dětmi a na projektech pro nejmenší diváky.

Jan Hons Šuškleb
Absolvent, pedagog a průkopník oboru světelný design nejen na JAMU v Brně, ale i v soukromém sektoru. Zkušenosti z oboru světelný design získal během studijní a pracovní stáže ve Finsku, následně začal působit jako freelancer po celé Skandinávii. V českém prostředí pracuje v soukromých a pronájmových firmách jako videotechnolog, osvětlovač, specialista na světelné systémy, mediaservery, programátor multimediálních aplikací a konzultant realizací zakázek. Krom toho je ve volném čase vášnivým leteckým modelářem a rádioamatérem.

Jan K. Rolník
Studoval ekonomii a estetiku (filozofie umění) v Praze a Mexico City. Pragmatický a estetický přístup lze najít ve všech jeho aktivitách; od produkce performing arts, uměleckého managementu a mapování kulturního dědictví, až po práci se světelným designem a kurátorství ve světelném umění. Spoluzaložil, produkoval, řídil, či se podílel jako kurátor na různých projektech – Pražské Quadriennale 2007, Divadelní architektura ve střední Evropě (publikace, výstava, webová databáze), Institut Světelného Designu, pražský festival světla SIGNAL, interaktivní multimediální instalace pro Český pavilon na EXPO 2015 v Miláně, Stereoscopic Video Art Festival Parrallax, Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 v České republice a mnoho dalších. Zdroj: Institut Světelného Designu

Témata článku