Ceny Česká divadelní DNA uděleny

Ceny Česká divadelní DNA uděleny

Ceny Česká divadelní DNA uděleny

Dnes večer začal festival a přehlídka tvorby nového divadla Malá inventura, a to slavnostním zahájením v Divadle Archa, kde byly potřetí uděleny ceny Česká divadelní DNA za podporu, přínos a rozvoj oboru nového divadla. Večerem provázeli Marcela Máchová a Petr Raif.
Ceny za mimořádný počin na poli nového divadla získali Pavel Zajíček, Miroslav Bambušek, DG 307 za inscenaci Pustina. Cenu jim předala Dagmar Kantorková, ředitelka kulturního Networku Nová síť. Druhou oceněnou inscenací byla Korekce skupiny VerTeDance v režii Jiřího Havelky a s hudebním doprovodem Clarinet Factory.  Cenu předal Zdeněk A. Tichý, dramaturg ČT art. Do třetice získalo z rukou Lukáše Houdka (koordinátor Hate Free Culture) ocenění Studiu ALTA za komunitní aktivity, otevření zkušebny 23 a „náhradní obývák“.
Za dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla byl oceněn Pavel Štourač, umělecký ředitel Divadla Continuo. Ocenění získal za revitalizování Švestkového dvora jako umělecké platformy jihočeského regionu.
Držitelkou ceny za podporu a prezentaci českého nového divadla v zahraničí je Márta Ladjánszki, tanečnice, choreografka, pedagožka, leader současné maďarské taneční scény, která podporuje komunikaci mezi českou a maďarskou taneční a divadelní scénou.

Více na www.malainventura.cz

Témata článku