Česká premiéra Debris Company

Česká premiéra Debris Company

Česká premiéra Debris Company

Divadlo Ponec zve diváky 21. února od 20:00 hod. na českou premiéru slovenské choreografické dvojice Tomáše Nepšinského a Daniela Račka (Debris Company) s názvem [SO FA:], která byla inspirována společnými zážitky, jež oba choreografové zažívali na pracovních cestách a do níž se vepsala i zkušenost se ztrátou blízké osoby a setkání se smrtí. Hlavním tématem inscenace je cestování, opouštění věcí a lidí, se kterými žijeme, přicházení na nová a neznámá místa a návraty zpět, které vrhají nové světlo na naši novou a původní existenci a mění pohled na lidi, věci i přírodu. „Jsme na cestě. Opouštíme věci a lidi, se kterými žijeme, přicházíme na nová a neznámá místa, abychom se vrátili zpět a viděli vše v jiné optice. Světlo, které dopadá na naši novou a původní existenci se mění, lidé, věci a příroda nás vystavují novým rozhodnutím a řešením. Stojíme po kotníky ve vodě, sledujeme let ptáků nad hladinou jezera a nemyslíme na to, kdo nebo co je za našimi zády na břehu. Putujeme v nových zkušenostech, vzpomínkách, pohybech, gestech a dotycích – plných i prázdných.“ Debris Company (SK)
Divadelní společnost Debris vznikla na původní bázi souboru Hubris. Existuje a tvoří (s přestávkou 1999–2004) už patnáct let. Hlavním výrazovým prostředkem souboru, který se soustřeďuje převážně na klasická témata, byl nonverbální přístup (Kafka: Proces, J. L. Borgés: Evangelium podle Marka, Joyce: Ulysses, Jarry: Král Ubu, S. Beckett, Murphy, Dych). Později se soubor zaměřil na autorské výpovědi. Za období své existence vytvořil více než dvanáct představení kromě projektů, na nichž se členové podíleli v rámci spolupráce s významnými divadly a osobnostmi domácí i zahraniční scény. Jednotlivé projekty vycházejí ze znalostí vývoje současného tance, performance, instalace a site specific. V současné době komornější sestava souboru inklinuje k pohybovému a tanečnímu divadlu, nevylučuje však syntetický vhled použitých médií. Foto: Kateřina Križanovicová Zdroj: Divadlo Ponec

Témata článku