Česká taneční platforma 2014 – šance pro choreografy i interprety

Již několik dní je možné přihlašovat se na festival Česká taneční platforma 2014. Tanečníci, choreografové, produkční, zkrátka všichni tvořiví lidé z českého tanečního světa mají šanci své projekty přihlásit až do konce listopadu. Festival Česká taneční platforma patří ke kvalifikovaným a zahraničními experty vyhledávaným festivalům, na kterém dostávají prostor k prezentaci čeští (a s českými tanečníky či prostory spolupracující) umělci z oboru současný tanec a pohybové divadlo. Pro umělce jde o jedinečnou šanci, jak zaujmout dramaturgy a producenty ze zahraničí a regionů.
Přihlásit se na Českou taneční platformu lze s inscenací, která měla premiéru v roce 2013. Odborná porota, která vybraná díla nominuje do hlavního programu festivalu, musí inscenaci zhlédnout s předstihem, a to v období 9. 9. 2013–31. 12. 2013. Na základě posouzení členů odborné poroty lze dílo zařadit do programu nebo doporučit videoprezentaci v rámci „Meet the Artists“. O zařazení/nezařazení do programu ČTP 2014 budou přihlášení informováni emailem během první poloviny ledna 2014.
Česká taneční platforma se zaměřuje na prezentaci profesionálních jedinců a skupin oboru současný tanec a pohybové divadlo. Přihlášky na Českou taneční platformu přijímáme v období od 9. 9. 2013 do 1. 12. 2013. Nejzazší termín, kdy může odborná porota zhlédnout dílo naživo (alespoň zkoušku), tak aby jej mohla zařadit do programu platformy je 31. 12. 2013!
Je třeba ve vlastním zájmu s předstihem informovat Tanec Praha o.s. na emailu katerina.visinska@tanecpraha.eu o veškerých termínech uvedení přihlášeného díla tak, aby členové poroty mohli dílo zhlédnout živě. (Dílo, které nebude možné zhlédnout v období od 9. 9. 2013 do 31.1 2. 2013 naživo, nebude zařazeno do programu České taneční platformy. Zařazení díla do programu pouze na základě videonahrávky je možné jen ve výjimečných případech.)
V rámci festivalu se udělují ocenění: Cena Diváka, cena za interpretaci: Tanečnice, nebo Tanečník Roku a Taneční inscenace roku.
Česká taneční platforma 2014 se uskuteční v divadle Ponec a na dalších pražských scénách od 3. do 6. dubna 2014.
Zájemci mají zaslat:
- přihlášku na email: katerina.visinska@tanecpraha.eu
- videozáznam (pokud je k dispozici) na DVD a dále přes Vimeo (pro rychlejší komunikaci s dramaturgickou radou)

Složení dramaturgické rady festivalu Česká taneční platforma 2014 je:
Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka
Marie Kinsky – předsedkyně SE.S.TA
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tanec Praha o. s., 1 společný hlas s Markétou Perroud
Ivanka Kubicová – profesorka na katedře tance AMU
Jana Návratová – šéfredaktorka časopisu Taneční zóna
Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA, 1 společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou
Nina Vangeli – taneční publicistka Přihláška ke stažení: http://www.tanecniplatforma.cz/news/show/id/50819/mn/23/page/23

Témata článku