Disgrafické partitury – hudba s pohybem a projekcemi

Disgrafické partitury – hudba s pohybem a projekcemi

Disgrafické partitury – hudba s pohybem a projekcemi

Netradiční grafické partitury představí Orchestr BERG v Malé dvoraně Veletržního paláce v Praze 7. dubna 2015. Pět novinek, které zde zazní ve světové premiéře, kombinuje hudbu s pohybem a projekcemi, to vše s využitím moderních technologií. Diváci mohou shlédnout celou akci z ptačí perspektivy nebo využít možnost prohlídky jedné z probíhajících výstav.
„Fenoménu grafických partitur jsme se chtěli věnovat už dávno, takže když s tímto návrhem přišla choreografka Mirka Eliášová, byl jsem nadšený,“ říká Peter Vrábel, umělecký ředitel a šéfdirigent Orchestru BERG. „Začali jsme přemýšlet o tom, jak hudbu organicky propojit nejen s vizuální složkou ale i s tancem.“ Výsledkem je pětice nových skladeb, v nichž například pohyb ovlivňuje obraz a obraz následně hudební vyznění nebo kde se pohyb dirigenta či tanečnice převádí do elektronické zvukové stopy. Integrální součástí skladeb jsou technologie, například pohybové senzory Kinect nebo zvukový kontroler HotHand. Nejde přitom podle tvůrců o pouhou hru s technologiemi, ale o svébytná a velmi pečlivě propracovaná díla.
„Naprosto zásadní je úzká spolupráce s jednotlivými skladateli, jsme v úzkém kontaktu od září loňského roku,“ upřesňuje choreografka Mirka Eliášová, která s Orchestrem BERG na tzv. site specific projektech pracuje pravidelně. Za ten poslední z roku 2013, který se uskutečnil v Atriu nové budovy Fakulty architektury ČVUT, byl lightdesignér a autor projekcí Vladimír Burian zařazen na Salon české scénografie. A tentokrát je vizuální složka ještě významnější a propracovanější. Její autor ke konceptu dodává: „Chceme podtrhnout monumentalitu a architektonickou čistotu prostoru Malé dvorany, proto do vizuální složky projektu nezapojuji barvy, jde vlastně o digitálně procesovanou stínohru.“
V průběhu večera budou tanečníci i hudebníci měnit svá stanoviště, publikum si celou akci může vychutnat i z výšky. Bonusem je komentovaná prohlídka výstav Kresba za kresbou Stanislava Kolíbala.
Mirka Eliášová (*1975) se jako choreografka věnuje převážně současnému tanci a taneční improvizaci. Vytvořila celou řadu samostatných tanečních projektů, v roce 2000 získala cenu Prix de Intelekt (nejlepší představení České taneční platformy) za představení Cítíte se skvěle?, v roce 2001 obdržela cenu za taneční film Barevný život (režie Ctibor Turba). Natočila krátké taneční filmy Ukradený sen, Zrcadlení a Spiral. Svá představení prezentovala na českých i zahraničních festivalech. Působila jako asistentka choreografie Petra Zusky, Jana Kodeta, jako tanečnice pracovala s Petrem Tycem, Victorií Marks, Lizzy le Quesne. S režisérem Jiřím Nekvasilem spolupracovala na inscenacích Národního divadla v Praze (Don Giovanni, Tajemství). DisGrafické partitury jsou již pátým společným site specific projektem s Orchestrem BERG.
Vladimír Burian (*1972) absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru konceptuální tvorby prof. Adély Matasové. Od roku 1997 pracuje jako osvětlovač a light designér, převážně se soubory alternativního a tanečního divadla (TNF, Krepsko, Farma v jeskyni, VerTeDance a s mnoha dalšími). Od roku 2003 light design také vyučuje (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, HAMU Praha aj.). Poslední dobou jsou těžištěm jeho zájmu digitální média -  především interaktivní média a zpracování real-time videa. Ve své práci se snaží o propojení tanečního a vizuálního umění, výsledkem byla například interaktivní performance Canvas 4D ad. Orchestr BERG přináší mnoho let novinky na českou hudební scénu – uvádí originální a divácky atraktivní projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s filmem, tancem, divadlem nebo výtvarným uměním, své posluchače zve do netradičních prostor. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. Na svém kontě má desítky světových premiér a ještě mnohem více premiér českých. Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. V roce 1995 založil orchestr Berg a určil jeho hudební směřování – díky němu je dnes tento orchestr oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. století a hudby soudobé. Spolupracuje se soudobou českou skladatelskou špičkou a vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro vynikající umělce mladé generace. Je držitelem Ceny Gideona Kleina.  V roce 2010 získal od České hudební rady / UNESCO ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby. Zdroj: Orchestr BERG

Témata článku