Divadelná Nitra 2015 predstavuje svoj program

Divadelná Nitra 2015 predstavuje svoj program

Divadelná Nitra 2015 predstavuje svoj program

Pred týždňom na divadelnom festivale Dotyky a spojenia v Martine uzavreli kurátori Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2015 Iva Ditte Jurčová a Michal Ditte svoj výber inscenácií zo Slovenska do hlavného programu festivalu, ktorý sa bude konať od 24. do 29. septembra 2015.
Štvrtou a poslednou inscenáciou sa stala Spiatočka (Rükverc) z Thália Színház Košice. Ide o adaptáciu hry maďarského autora Istvána Kerékgyártó priamo pre košické divadlo v réžii Józsefa Czajlika. Inscenácia podľa viacerých divadelných kritikov, členov Kritickej platformy martinského festivalu, patrila k vrcholom festivalu. „Ide o zaujímavú prácu, ktorá je aktuálna nielen zo spoločensko-politického hľadiska,“ vyjadrila sa vo Festivalovom žurnále Elena Knopová. „Je to veľmi sugestívny inscenačný tvar a emocionálna výpoveď,“ dodala.
„Príbeh ,jedermana´, Maďara z Československa, zaujal divadelnou estetikou, formálnou i obsahovou stránkou. Ponúkol silnú aktuálnu výpoveď s koncentrovaným výkonom celého súboru,“ povedal kritik Géza Hizsnyan. Motivické línie inscenácie – bezdomovectvo, chudoba, sociálna vylúčenosť, menšiny – dokonale ladia s témou Divadelnej Nitry 2015 Empatia – zdieľať a dávať. Divadlo Thália Színház sa predstaví na Divadelnej Nitre po prvý raz v jej histórii.
Zaradením Spiatočky do programu 24. ročníka Divadelnej Nitry sa zároveň uzavrel zoznam inscenácií vybratých do hlavného programu, ktorých bude celkovo dvanásť. Slovensko budú na festivale zastupovať ešte inscenácie Mojmír II. alebo Súmrak ríše Činohry Slovenského národného divadla, Veľký zošit z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre a Domov Eros Viera nezávislého zoskupenia Med a prach.
Na festival sú od júna v predaji dva druhy festivalových pasov – FANATIK pre verejnosť, divadelníkov a novinárov a Študent FANATIK pre študentov – ktoré predstavujú  výraznú zľavu v porovnaní so samostatnou kúpou vstupeniek. Oba pasy sú v predaji v obmedzenom počte a len do 31. júla.

O festivale:
Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jedným z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku. Festival je výberovou prehliadkou európskeho divadelného umenia s dôrazom na činoherné divadlo a rôzne inovatívne formy scénického umenia (performing arts), ktoré sa vyznačuje prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti  festival ponúka multimúzickú zostavu sprievodných podujatí – divadlo, film, výtvarné umenie, hudba a umenie vo verejnom priestore, rozvíja verejný diškurz a venuje sa neformálnemu vzdelávaniu. Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa programovo profiluje ako platforma iniciujúca pohyb ideí, kreatívneho myslenia a vyjadrovania. V tomto zmysle slúži ako protiváha komerčného a konvenčného umenia. Viac informácií

tu. Zdroj: Divadelná Nitra

Témata článku