Divadlo Konvikt omezuje provoz

Divadlo Konvikt omezuje provoz

Divadlo Konvikt omezuje provoz

Olomoucké občanské sdružení Divadlo Konvikt, které na regionální úrovni buduje platformu pro alternativní divadlo a tanec, bude nuceno omezit svou činnost ve druhé polovině sezóny. Důvodem je absence prostoru, ve kterém by mohlo plnohodnotně rozvíjet své aktivity, postavené na podpoře současné alternativní divadelní scény a produkční záštitě uměleckého souboru Divadla na cucky. Divadlo Konvikt, o.s., funguje již od roku 2006, především v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého, a vypracovalo se ve významnou neziskovou organizaci. Realizuje mezinárodní festivaly Divadelní Flora a Týden improvizace, stojí za ambiciózním projektem nezávislého Divadla na cucky a úzce spolupracuje také s Tancem Praha či Velkou inventurou.
Grantové komise jsou složeny z řady nezávislých odborníků, a zatímco ta divadelní letos hodnotila festival Divadelní Flora jako vůbec nejlepší projekt, celoroční provoz Divadla Konvikt získal třetí nejlepší hodnocení mezi žadateli v oblasti tance. Je to pro nás důkaz, že svou práci děláme dobře, ale abychom ji mohli rozvíjet a projekt nestagnoval, musíme pracovat za zcela jiných podmínek,“ říká dramaturg Divadla Konvikt Jan Žůrek. V průběhu sezóny 2010 / 2011 došlo k významným změnám v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého, které svou budovu na víkendy uzavírá v rámci šetřících opatření. Vzhledem k šíři aktivit a potřebě stálé kontinuity se ukázalo, že daný stav není udržitelný. V prostorách Divadla K3 probíhá spektrum dalších studentských a kulturních aktivit a s postupným omezováním provozu se pro všechny z nich nenajde dostatečné množství volných termínů. Stávající stav znamená postupné utlumení programu, což se dotkne nejen Divadla na cucky. Omezena je také dramaturgie hostujících souborů a mnohé kulturní projekty se přesouvají do divadelního šapitó Kiosek, které bude postaveno na parkánu UC UP. Tam bude soustředěn také cyklus hudebních koncertů Open Konvikt. „Proces zkoušení divadelní inscenace je časově nejnáročnější a za stávajícího stavu není možné v prostorách Divadla K3 intenzivně pracovat. Režisér Jiří Jelínek připravuje inscenaci Groteska pro divadelní šapitó a tam proběhne také dvouměsíční hudební maraton Open Konvikt. Snažíme se ve složité situaci využít alespoň parkán a náš divadelní stan,“ doplňuje dramaturgyně Divadla na cucky, Dominika Šindelková. Realizace kulturních aktivit mimo domácí prostředí UC UP není pro DK úplnou novinkou. Pro plnohodnotné pokračování a rozvíjení projektu DK je však nezbytné získat těžiště a vlastní prostor. Bez kýžené kontinuity a srůstání s domácí scénou aktivity nezávislé produkční jednotky ztrácejí smysl. Do konce sezóny 2010 / 2011 bude provoz omezen a cílem dvanáctičlenného organizačního týmu bude hledat nový prostor. „Chceme v příštích měsících realizovat jen nejdůležitější z našich projektů na co nejvyšší úrovni. V dalších týdnech budeme hledat prostor, kde zahájíme příští sezónu. Pokud se nám to nepodaří, pokračovat budeme jen ve zlomku našeho programu a část z nás zřejmě definitivně opustí Olomouc,“ říká Jan Žůrek. Mezi nejdůležitější aktivity organizace patří mezinárodní festival Divadelní Flora, přehlídky Velká inventura a Týden improvizace, či spolupráce s festivalem Tanec Praha. Pravidelná dramaturgie DK se soustředí do několika klíčových linií a v roce 2010 všechny z nich zaznamenaly značný rozvoj a úspěch. DK je v celorepublikovém kontextu příznivě hodnoceno za podporu soudobé alternativní tvorby, jeho dramaturgie nabízí pestrou paletu soudobého tance, činoherního divadla i mezidruhově rozptýlených projektů v podání českých i zahraničních umělců. V průběhu roku 2010 zde bylo uvedeno široké spektrum žánrově rozličných produkcí z České republiky i ze zahraničí. Patří mezi ně české skupiny VerTeDance, ME-SA, Nanohach, Handa Gote, slovenští Debris Company, Študio tanca Banská Bystrica, belgičtí Cie Giolisu, japonský tanečník Ryuzo Fukuhara a další.
V koncepci sdružení nechybí ani vzdělávací workshopy. DK v roce 2010 nabídlo taneční workshopy Hany Košíkové a Věry Ondrašíkové, diskuze s umělci po představeních a nový projekt Svět divadelní režie, který bude s roční periodicitou představovat klíčové osobnosti české divadelní režie. Pro aktivity DK je zásadní také spolupráce s podobně dramaturgicky orientovanými partnery v ČR i zahraničí. Vzhledem k finančním nákladům spojeným s hostováním souborů se DK snaží připravovat pro umělce turné, v rámci nichž vystupují také v jiných městech, čímž se snižují celkové náklady. Mezi klíčové partnery patří především slovenská Stanica – Žilina, ostravská Stará aréna a nezisková organizace Nová síť. Spolupráce probíhá také na úrovni výměny zkušeností a dalšího vzdělávání kulturních manažerů. DK spolupracuje také s Divadlem Husa na provázku a Divadlem Petra Bezruče, na jejichž scénách pravidelně vystupuje Divadlo na cucky. Zdroj: Divadlo Konvikt

Témata článku