Divadlo Štúdio tanca v Banské Bystrici chystá 10. ročník festivalu současného tance pod názvem Dni tanca pre vás: Výzva k účasti pro mladé umělce

Divadlo Štúdio tanca v roku 2013 oslavuje 15 rokov svojej existencie a 10 rokov festivalu súčasného tanca pod novým názvom - Dni tanca pre vás. Festival svojmu publiku v tomto roku ponúka predstavenia vybraných zahraničných produkcií z Chorvátska, Španielska, Maďarska, Japonska a premiéru Divadla Štúdio tanca v choreografii Jozefa Fručeka, slovenského umelca žijúceho v Grécku (skupina RootlesRoot). Vo svojom 10. ročníku sa festival venuje tancu nielen v hlavnom programe. Súčasťou sú opäť tanečné workshopy pre študentov tanca, profesionálov a laickú verejnosť.

Termín festivalu: 14. - 19. október 2013
Miesto festivalu: Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica

V novej sekcii festivalu pod názvom Tvorivá zóna mienime uvádzať mladé súčasné umenie v širšom žánrovom zábere, zamerané na témy: tanec, pohyb a telesnosť.
Mladí tvorcovia môžu prihlásiť diela: tanečné, choreografické, divadelno-pohybové, filmové, výtvarne, multimediálne, experimentálne; performanciu alebo happening.

Svoje dielo môžu umelci prihlásiť mailom, prípadne poštou do termínu 9. 9. 2013. Súčasťou prihlášky musí byť dokumentácia diela: popis diela a tvorcov, videozáznam, fotografie. Podmienky účasti na festivale Dni tanca pre vás v časti Tvorivá zóna:
• umelecká hodnota diela, tvorivá originalita;
• vek umelca do 28 rokov;
• autori, ktorí chcú svoju tvorbu prezentovať na festivale v časti Tvorivá zóna si nenárokujú na honorár za uvedenie svojho diela;
• tvorcom prezentujúcim sa v časti Tvorivá zóna Divadlo Štúdio tanca pokryje náklady na ubytovanie a zabezpečí technické podmienky uvedenia produkcie;

Divadlo Štúdio tanca si vyhradzuje právo výberu diel.
Poznámka: diela zaradené v sekcii Tvorivá zóna uvádzame mimo hlavnej divadelnej scény.

Organizátor: Divadlo Štúdio tanca
Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 00421/48/4146540, 00421/902672799
www.studiotanca.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Demianová, projektová manažérka
tel./fax: 00421/48/4146540, 00421/902672799
projektmanager@studiotanca.sk

Témata článku