Do čela tuzemské první scény se od srpna postaví dosavadní ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Jan Burian. Ministryně kultury Alena Hanáková dnes podepsala jeho jmenování do funkce.

Do čela tuzemské první scény se od srpna postaví dosavadní ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Jan Burian. Ministryně kultury Alena Hanáková dnes podepsala jeho jmenování do funkce.

Do čela tuzemské první scény se od srpna postaví dosavadní ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Jan Burian. Ministryně kultury Alena Hanáková dnes podepsala jeho jmenování do funkce.

Burian bude Národní divadlo v Praze řídit od 1. srpna, do 31. července jej povede řízením dočasně pověřený provozně-technický ředitel Václav Pelouch. Jmenování Buriana do čela Národního divadla doporučil ministryni kultury tým expertů, který se situací v této umělecké instituci od loňského roku zabýval. Skupina odborníků ve složení doc. Mgr. Jan Hančil (děkan DAMU), MgA. Jiří Šesták, Ph.D. (senátor, ředitel Jihočeského divadla České Budějovice), MgA. Stanislav Moša (ředitel Městského divadla Brno), Mgr. Bohumil Nekolný (analytik Institutu umění – Divadelního ústavu), prof. Václav Riedlbauch (pedagog HAMU a VŠE) a doc. PhDr. Milan Uhde (dramatik) doporučila Jana Buriana jako jediného kandidáta, zároveň vypracovala Návrh transformace Národního divadla, které bylo sloučeno se Státní operou a navrhla budoucí směřování této instituce. Odborníci se v závěrečné zprávě vyslovili pro odstranění zastaralých principů řízení příspěvkové organizace i přímé závislosti Národního divadla na státní správě. Národní divadlo ale bude prozatím nadále příspěvkovou organizací zřizovanou státem – jinou formu právní subjektivity totiž neumožňuje tuzemská legislativa. Jan Burian (1959) vystudoval pražskou DAMU, v posledním roce studií působil jako režisér v Satirickém divadle Večerní Brno. Do svého prvního angažmá nastoupil jako režisér v Divadle O. Stibora v Olomouci. V r. 1986 poprvé pohostinsky režíroval v Plzni, kde v následujícím roce přijal angažmá. Do r. 1989, kdy se stal šéfem plzeňské činohry, zde připravil řadu inscenací kontroverzních titulů (M. Bulgakov: Adam a Eva, Karel Steigerwald: Tatarská pouť, A. Kazancev: Eviny sny - čsl. premiéra). V r. 1990 nastudoval v čsl. premiéře Pokoušení Václava Havla.
V r. 1991- 95 pracoval jako režisér v Divadle na Vinohradech, v květnu 1995 se stal ředitelem Divadla J. K. Tyla v Plzni. Jeho režie na domovské scéně pokrývají široké žánrové spektrum od velkých klasických titulů (Shakespeare, Lorca, Miller, O´Neill) po současnou českou i světovou dramatiku. Režíroval rovněž několik operních titulů (Rusalka, Carmen, Lucerna, Trubadúr, Její pastorkyňa). Ve světové premiéře uvedl v Plzni dvě hry Pavla Kohouta - Nuly a Arthurovo bolero. Nuly poté nastudoval na pozvání ředitele MCHATu Olega Tabakova v r. 2002 jako první český režisér hostující na této světově proslulé scéně. 
Od r. 1990 je pedagogem oboru režie na Divadelní fakultě AMU, od r. 1992 vedoucím katedry činoherního divadla, od r. 2004 docent. Je ředitelem Mezinárodního festivalu Divadlo, nejvýznamnější divadelní přehlídky v ČR, a viceprezidentem národního střediska ITI – UNESCO. Jako předseda Asociace profesionálních divadel České republiky a viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů zastupuje česká profesionální divadla při jednáních na celostátní i evropské úrovni, jeho manažerská práce je kladně hodnocena v celostátním i mezinárodním kontextu. 
Jako zástupce Asociace profesionálních divadel převzal 22.11. 2012 v Bruselu Cenu PEARLE (Evropský svaz zaměstnavatelů v oblasti živých umění), jíž mezinárodní porota ocenila projekt "Posilování bipartitního dialogu v odvětvích".  Zdroj: MKČR

Témata článku