EHP a Norské fondy vyhlásily program CZ06 Kulturní dědictví a současné umění

EHP a Norské fondy vyhlásily program CZ06 Kulturní dědictví a současné umění

EHP a Norské fondy vyhlásily program CZ06 Kulturní dědictví a současné umění

Dne 27. 3. 2014 Ministerstvo financí ČR jako zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR − Partnerem programu − vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17: „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“v rámci Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, který je financován z EHP fondů 2009 – 2014. Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 26. 6. 2014 v 19,00 hodin. Text výzvy, Pokyny pro žadatele a další informace naleznete na www.norskefondy.cz a www.eeagrants.cz. Na těchto stránkách bude rovněž v předstihu oznámen termín konání semináře pro žadatele o grant.

Témata článku