Eva Kröschlová jako host cyklu Stopy v písku již zítra

Eva Kröschlová jako host cyklu Stopy v písku již zítra

Eva Kröschlová jako host cyklu Stopy v písku již zítra

Stopy v písku je cyklus besed, medailonů a tematických sympozií, kterým chce Kyliánovo taneční centrum a knihovna vzdát hold osobnostem, které psaly historii tance a pohybového umění. Jeho cílem je zprostředkovat odborné i laické veřejnosti setkání s choreografy, interprety a pedagogy, kteří se mohou podělit o své vzpomínky a životní zkušenosti nebo připomenout životy a dílo těchto umělců in memoriam, aby stopy, které za sebou zanechaly, nezmizely z naší paměti.
Hostem bude tentokrát tanečnice, choreografka, pedagožka, režisérka a publicistka, paní Eva Kröschlová (1926). Setkání se uskuteční ve středu 25. února 2015 v 17:00 hod. ve velké studovně knihovny HAMU v Praze, Malostranské nám. 13, Praha 1 – Malá strana. Eva Kröschlová (rozená Schürerová), slavná dcera neméně slavné matky. Narodila se 13. prosince 1926 v Praze. Eva Kröschlová získala taneční vzdělání ve škole své matky Jarmily Kröschlové, byla výraznou interpretační osobností její skupiny (od roku 1939). Vzdělávala se i v dalších tanečních a pohybových metodách (Rosalie Chladek, metoda Carla Orffa), studovala Labanovo taneční písmo (kinetografii) u Marie Szentpál. Kinetografii popularizovala ve statích publikovaných např. v Lidové tvořivosti a Tanečních listech. Byla zakládající členkou Study Group on Ethnochoreology při International Council for Traditional Music, významně se podílela na vypracování metodologie strukturální analýzy forem lidových tanců. Vedle studia lidových tanců tvořil velkou část jejího badatelského i uměleckého zájmu výzkum tzv. historických tanečních forem, zejména renesančních a barokních. Od roku 1995 pracovala se skupinou renesančních tanců La Fiamma, která uváděla pravidelné programy ve Valdštejnské zahradě v Praze. Pedagogicky působila ve škole své matky (1947–49), na Lidové škole umění v Litoměřicích (1947–49), od roku 1952 vyučovala pohybovou výchovu na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (docentka 1990). Choreograficky spolupracovala s řadou souborů a divadel, např. Soubor J. Fučíka (1949–64), podílela se na činoherních inscenacích. Zdroj: Kyliánovo taneční centrum a knihovna – knihovna HAMU

Témata článku