Expression Hurts Křvánkové, Kozubkové a Ferenzové ve Vraném nad Vltavou

Expression Hurts Křvánkové, Kozubkové a Ferenzové ve Vraném nad Vltavou

Expression Hurts Křvánkové, Kozubkové a Ferenzové ve Vraném nad Vltavou

Site-specific Expression Hurts Jindřišky Křivánkové, Jany Kozubkové a Lucie Ferenzové proběhne v prostoru Perly ve Vraném nad Vltavou 31. července a 1. srpna 2015. Čtvrté dílo autorek a performerek se zaměřuje na fenomén site-specific. V prostoru bývalých papíren chtějí umělkyně uctít atmosféru a historii místa, kde ještě donedávna fungovala průmyslová výroba.
„Nyní je místo tiché, po odvezení strojů prázdné a jediné, co zbývá, jsou zvuky stromů narážejících ve větru do oken, otáčení větráků a ohromná akustika, která působí, že i sebemenší zvuk zní celým prostorem. Vzniká tak jakýsi chrám, jehož hlavní i postranní lodi přímo vybízí k rituálním slavnostem,“ dodávají organizátoři. Zde se autorky inspirovaly světem taipijských domorodců. Původní průmyslový svět a zvuky strojů se propojují s rytmy a rituálností kmenového života kanibalského národa, tak jak ho popsal Heman Melville v knize Taipi. Ovšem rituálnost Perly je ryze česká a současná, autorky zkoumají soudobé modly, bizarní víru, jazyk slavností, a to vše na pozadí vesnického života na břehu Vltavy.
Autorky o svém projektu říkají: „Narušujeme tradičně vžité očekávání pasivního diváka a zveme jej k aktivní účasti prožití či dokonce požití uměleckého zážitku v prostorách Perly - bývalé papírny ve Vraném nad Vltavou, která je nám partnerem, záhadným územím a rezonátorem jednotlivých scén našeho divadla, pojímaného tentokrát jako Potlach. Původně poradní shromáždění, především však velká společenská a náboženská slavnost spojená s tanci, obřadním popíjením, hostinou, kouřením, zabíjením zajatců a výměnou darů, později společné setkání s ritualizujícími prvky, čili pro nás velké sycení ve smyslu nasycení diváků.“

Papírna byla postavena na místě bývalého mlýna. V roce 1836 byl odkoupen pozemek, v roce 1837 byl položen základní kámen jejím zakladatelem Bohumilem Haasem. Od následujícího roku byl již v provozu první papírenský stroj. V roce 1853 k ní byla připojena i tiskárna rakousko-uherských bankovek v Praze. Dům, kde byly bankovky zpracovávány, dodnes stojí a je nazýván „Bank“. Historie papírny je velká a bohatá. Papír zde vyráběný byl prodáván do celého světa. Vyráběly se hlavně tenké tiskové a technické papíry. Poslední velká rekonstrukce papírny proběhla v roce 1965, specializace na výrobu elektrotechnických papírů skončila před několika lety. Při povodni v srpnu 2002 byla papírna zcela zatopena. Bytové domy papírny byly prodány do soukromých rukou. Počátkem roku cizí podnikatel odkoupil veškeré strojní zařízení, nechal zařízení vybourat a odprodal je jako kovový šrot. Papírny ve Vraném nad Vltavou znamenaly rozvoj pro region, silné zde bylo i dělnické hnutí (stávky v letech 1855, 1906, 1920, 1932). Před druhou světovou válkou zde působil jako závodní lékař Vladislav Vančura.

Více informací zde. Zdroj: Kolonie, o.s.

Témata článku