Farma v jeskyni a DOX pořádají třídenní taneční workshop Responsive Body

Farma v jeskyni a DOX pořádají třídenní taneční workshop Responsive Body

Farma v jeskyni a DOX pořádají třídenní taneční workshop Responsive Body

Pražské Centrum současného umění DOX v součinnosti s mezinárodním divadelním studiem Farma v jeskyni zve v listopadu do Prahy duo tanečníků a choreografů. Kenneth Flak (Norsko) a Külli Roosna (Estonsko) povedou od 12. do 14. listopadu 2015 třídenní taneční dílnu Responsive Body, která se mimo jiné zaměří na přenos sdělení mezi výtvarným uměním a pohybem.
Responsive Body
je taneční workshop, který se koná u příležitosti výstavy Skvělý nový svět pod vedením tanečníků, choreografů a pedagogů Kennetha Flaka (Norsko) a Külli Roosna (Estonsko). „Workshop bude zaměřen na prozkoumání možnosti přenosu sdělení mezi výtvarným uměním a tancem, princip spolupráce, improvizace a vzájemné inspirace v tělesném projevu a vytváření specifického pohybového slovníku,“ dodávají organizátoři.
Kenneth Flak je absolventem divadelní režie na Oslo National Academy of the Arts, filozofie na University of Oslo, pantomimy a moderního scénického tance na Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten a historie a teorie tance na University of Dance and Circus ve Stockholmu. Od roku 2008 spolupracuje Flak s tanečnicí Külli Roosna. Od roku 1993 kontinuálně působí jako tanečník a choreograf v různých uměleckých uskupeních v Norsku i v zahraničí. Dlouhodobě se také věnuje pedagogické činnosti v různých institucích.
K tématům, kterým se Kenneth Flak společně se svou uměleckou partnerkou Külli Roosna ve své práci intenzivně věnují, patří například současná internetová kultura a totalitní režimy. Ve svých projektech zkoumají možnosti a limity tančícího těla v konstantním dialogu s digitálními technologiemi a diskursy, které jejich působení posilují nebo jsou s nimi v protikladu.
Účastníci workshopu budou vybráni na základě zaslaných informací a ukázek vlastní tvorby, které mohou zájemci posílat do 25. října na email: marek@dox.cz Workshop bude probíhat v anglickém jazyce a účastnický poplatek je 500 Kč.
„Dílna je doprovodným programem výstavy Skvělý nový svět Centra pro současné umění DOX. Výchozím bodem výstavy je srovnání modelů fungování společnosti, jak je v minulém století ve svých slavných dystopických vizích budoucnosti popsali Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury, se současnou společenskou situací, zejména s důrazem na oblast společenské kontroly, konzumu a médií,“ uzavírají organizátoři.

Zdroj: DOX, Farma v jeskyni

Témata článku