Farma v jeskyni se chystá do Petrohradu na konferenci o sobě samé, její šéf pro prestižní evropskou cenu

Farma v jeskyni se chystá do Petrohradu na konferenci o sobě samé, její šéf pro prestižní evropskou cenu

Farma v jeskyni se chystá do Petrohradu na konferenci o sobě samé, její šéf pro prestižní evropskou cenu

Už za několik dní, 17. dubna, má v Petrohradu převzít jednu z nejprestižnějších mezinárodních uměleckých cen – Evropskou cenu nové divadelní reality – Viliam Dočolomanský, umělecký šéf souboru Farma v jeskyni. Kromě samotného ceremoniálu sledovaného celým divadelním světem se v Petrohradu uskuteční konference divadelních teoretiků, kritiků i producentů zaměřená na divadelní produkci Farmy a její četné přesahy. V rámci kolokvia se představí také samotná Farma v jeskyni s výběrem ze své tvorby. Výjimečnému publiku, v němž nebudou chybět významní světoví teatrologové jako Leszek Kolankiewicz z Polska, představí své úspěšné projekty DIVADLO/The Theatre a THE JOURNEY (WORK DEMO) sestávající z fragmentů starších projektů Farmy i připravované inscenace KAMARÁDKY / AMIGAS. „Tato cena, o níž rozhodovala patnáctičlenná porota složená z předních evropských kritiků, teatrologů nebo ředitelů divadel a festivalů, je oceněním celé České republiky a její kultury – a je jednou z nejvyšších, které se dostalo nezávislé kultuře,“ říká Viliam Dočolomanský. „Snad se podaří díky snaze Ministerstva kultury ČR a ruským partnerům pokrýt náklady na přepravu a ubytování 20-ti členného ansámblu a samozřejmě logistiku scénografie a dalších komponentů představení.“
Nejistota, provázející přípravu cesty Farmy a Viliama Dočolomanského do Ruska, je v poslední době určující pro celou atmosféru v souboru Farmy v jeskyni. Těleso se dosud nevyrovnalo se ztrátou své rezidentury v Prostoru Preslova 9 a kočuje po různých pražských scénách. Navzdory přetrvávající přízni Magistrátu hlavního města Prahy i Ministerstva kultury ČR muselo z Farmy odejít v poslední době několik herců. „Ty zbylé živí partneři nebo rodiče, což je u umělců souboru, který minimálně pětkrát až šestkrát do roka reprezentuje tuto zemi na renomovaných divadelních přehlídkách po celém světě, tristní, dodává Viliam Dočolomanský a pokračuje: „Nehořekuji kvůli Farmě, ta je v grantovém řízení vždy velmi úspěšná. Naše situace je však symptomatická pro celé české nemainstreamové divadlo a kulturu vůbec.“ Provizorní prostor ke zkoušení našla Farma uprostřed průmyslového areálu v industriální části Bubenče. Objekt sice postrádá uměleckou historii či technické zázemí, ale duch místa posilují nedaleké zkušebny Teatr Novogo Fronta nebo Divadla Bratří Formanů.
Po sérii vyprodaných představení v Divadle Ponec či Roxy/NoD, kde se Farma prezentovala s výstupy svého třídenního workshopu, bude moci pražské publikum zhlédnout projekt DIVADLO / The Theatre v rámci České taneční platformy 8. dubna ve 20 hod. v Ponci.

The Europe Prize New Theatrical Realities byla vyhlášena zatím po dvanácté a je součástí Evropské divadelní ceny (Europe Theatre Prize) založené roku 1986. Jejím držitelem pro rok 2010 je německý činoherní a operní režisér Peter Stein, spjatý s nepřehlédnutelným berlínským divadlem Schaubühne. Skupina, již tvořili herci jako Bruno Ganz nebo Edith Clever, předváděla provokativní, neobvyklé produkce, které znamenaly – hlavně v 70. letech - revoluci ve struktuře divadelního prostoru. Dle svého statutu má The Europe Prize New Theatrical Realities podporovat nové trendy a iniciativy v evropském divadle, přičemž zohledňuje maximum jeho forem, ztvárnění i vyjádření. Výběr by měl brát v potaz kompletní práci kandidáta, jeho novátorství a originalitu. Cena může být udělena uměleckému souboru, divadlu nebo jednotlivému umělci, jako se stalo v případě Viliama Dočolomanského.
Vedle šéfa Farmy v jeskyni získali The Europe Prize New Theatrical Realities Katie Mitchell (UK), Andrei Moguchii (Rusko), Kristian Smeds (Finsko), Teatro Meridional (Portugalsko) a Vesturport Theatre (Island). V čele poroty stanul respektovaný divadelní kritik listu La Repubblica Franco Quadri; porotci se ztotožnili s charakteristikou tvorby Farmy v jeskyni a tvůrčím rukopisem Viliama Dočolomanského: „Inspiraci nachází v nepravidelných terénech hudby, torzech kulturních projevů, lidském dotyku, architektuře prostoru a osobní výpovědi. Soubor se vyjadřuje ke skutečnostem, které jsou pro jeho členy osobně a sociálně aktuální.“

Studio Farma v jeskyni založil roku 2001 při přípravách projektu Lorca v Praze Viliam Dočolomanský a pro název svého souboru použil doslovný překlad arabského slova daimuz, kterým byl pojmenován právě statek Federica Garcíi Lorcy. Tento mladý režisér úspěšně reprezentuje české divadlo ve světě a se svými kolegy získává jedno profesní ocenění za druhým. Důkazem je dlouhý seznam renomovaných scén a zavedených festivalů, kam byla Farma v jeskyni pozvána, ale především ocenění, jež toto divadelní studio během posledních několika let posbíralo. Můžeme mezi nimi najít hlavní Cenu Alfréda Radoka stejně jako ocenění z divadelního festivalu Edinburgh Fringe 2006, Total Theatre Award (cena předního britského časopisu Total Theatre Magazine), A Fringe First Award (cena skotského deníku The Scotsman a Fringe Society) nebo cena britského deníku The Herald – A Herald Angel Award, Cena týdeníku Respekt pro inscenaci Čekárna za nejsilnější taneční dílo.
Stejný projekt získal na 15. Festivalu Malých scén v chorvatské Rijece Cenu Veljka Maričiće za nejlepší představení. K posledním oceněním patří The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award za nejlepší představení Festivalu MESS v Sarajevu pro představení SCLAVI / Emigrantova píseň. Více na www.infarma.info, více o samotné ceně na www.premio-europa.org.

Témata článku