Festival Bazaar odstartuje 18. března

Festival Bazaar odstartuje 18. března

Festival Bazaar odstartuje 18. března

Ve dnech od 18. do 20. března 2016 proběhne v Alfredu ve dvoře, ve Studiu ALTA a divadle PONEC mezinárodní festival nezávislé scénické tvorby Bazaar. Jeho druhý ročník se vrací k tématu identita: identita jako zóna, v níž se protíná sféra privátní i politická, jako oblast osobní autonomie i předmět manipulace. Jádrem festivalu se stane Saturday Bazaar, přehlídka work-in-progress umělců z ČR, Polska, Rumunska, Maďarska, Ruska a Slovenska. Festival Bazaar je tak jedním z mála tzv. development festivalů ve střední a východní Evropě.
„Téma identity a jejích proměn má v dnešní Evropě enormní politický náboj. Strach prorůstající společností, který jsme ještě nedávno neznali, se dnes stává zdrojem i nástrojem politického kapitálu. Vidíme to u nás a zejména v sousedních státech, kde dochází dokonce k omezování svobody projevu – v oblasti umění to je zcela evidentní. Zdá se, že se nacionalismy z konce 19. století aktualizují do současnosti. Vize naší identity, osobní i politické, je i na počátku 21. století spojena s otázkou, kam se chceme ubírat dál,“ konstatuje dramaturg festivalu Ewan McLaren. „Jaké jsou alternativy? Práce tvůrců vycházejících z post-komunistických podmínek zkoumají se (sebe)ironií a inteligencí sobě vlastní, jak můžeme obhájit vlastní identitu proti manipulaci, jaké se nám nabízejí vize i sny, jak si zachovat prostor pro svobodné myšlení i tvorbu.“
V pátek 18. března otevře festival představení Neznámá logika větru chorvatských umělkyň Sonji Pregrad a Nives Sertić. Práce, jejíž obrysy vznikaly už v rámci projektu Identity.Move!, problematizuje hierarchii dvou způsobů artikulace světa: pozorovaný vs. pozorující, tělo vs. objektiv kamery, tanec vs. filmová řeč. Speciální host festivalu, rakouská tanečnice a multimediální umělkyně Silke Grabinger, se představí v inscenaci Pokusná osoba Silke Grabinger. Konceptuální přístup bývalé performerky Cirque du Soleil k sólové choreografii je zkoumáním možností, jak nastavit vlastní pravidla v cizí hře.
Saturday Bazaar, jenž se 19. března odehraje ve dvou blocích ve Studiu ALTA, dá nahlédnout do tvůrčích laboratoří šesti tvůrců mladší generace. Roman Zotov (RU) v práci Samozřejmě představí ukázku z příběhu o hledání domova. Slovenský tanečník Jaro Viňarský bude prezentovat svůj umělecký výzkum možností nezatíženého vnímání v práci s názvem This Very Moment. Závěr odpoledního bloku tvoří spolupráce osobnosti české alternativní scény Halky Třešňákové s maďarským tvůrcem Lászlem Fülöpem ve work-in-progress Timothy a věci: Plán B. Během večerní části Saturday Bazaar představí polsko-rumunská dvojice Agata Siniarska a Madalina Dan ukázku z práce Matky z oceli, v níž se věnují ženské identitě, jak ji utvářel předchozí politický systém, a formování vlastní identity v post-komunismu. Tereza Hradilková představí taneční sólo z připravované inscenace o hře, práci i šílenství nazvané Švihla. Závěr bude patřit uskupení Ufftenživot. Téma samoty a sebeurčení zpracovávají v ukázce z představení Loneliness and Stuff. Závěrečnou diskuzi o vybraných přístupech v dramaturgii povede Alice Koubová z Filosofického ústavu AV ČR, která se věnuje performativní filosofii, post-fenomenologii a filosofii tělesnosti.
Festival BAZAAR uzavře v neděli 20. března dvojice představení: rumunský kolektiv Unsorcery se v inscenaci End Dream věnuje způsobům, jakými můžeme aktivně měnit realitu. Představení Pygmalion speciálního hosta festivalu Wojtka Ziemilského je příběh o komunikaci i cvičení v extrémní empatii: vztah matky a syna, jemuž byla diagnostikována fatální porucha řečových schopností, se mění v metaforu vztahu společnosti k těm, kteří nedokáží mluvit sami za sebe. V neděli v 16:00 také proběhne veřejná ukázka z workshopu O (ne-hierarchickém) dialogu dvou médií, který bude pod vedením Sonji Pregrad a Nives Sertić probíhat po celou dobu festivalu.

Více informací naleznete na www.alfredvedvore.cz/cs/bazaar.

Festival Bazaar vznikl v roce 2015 jako součást evropského projektu Identity.Move! - mezinárodní platformy pro podporu teoretického a uměleckého výzkumu identity na poli současného tanečního a pohybového umění a performance. Hlavním pořadatelem letošního ročníku festivalu je Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře ve spolupráci s četnými zahraničními kulturními instituty, Tancem Praha a Studiem ALTA.

Zdroj: Tisková zpráva

Témata článku