Festival ImproEvents Prague 2014 bude hostit představitelku americké taneční postmoderny Stephanii Skuraovou

Festival ImproEvents Prague 2014 bude hostit představitelku americké taneční postmoderny Stephanii Skuraovou

Festival ImproEvents Prague 2014 bude hostit představitelku americké taneční postmoderny Stephanii Skuraovou

Pátý ročník festivalu ImproEvents Prague 2014 nabídne od 2. do 7. června intenzivní workshop a představení další z předních osobností americké taneční postmoderny Stephanie Skuraové, jedné z nejvýznamnějších amerických experimentátorek současného tance. Podobně jako Meredith Monk, Lisa Nelson či Daniel Lepkoff se Stephanie Skuraová svou tvorbou hlásí k mladší generaci americké umělecké postmoderny, která pokračovala v zásadním přehodnocování zažitých tanečních forem, jak ho iniciovala skupina umělců okolo dnes již proslulého Judson Dance Theater, do které patří například John Cage, Yvonne Rainer, Steve Paxton a další.
Stephanie Skuraová bude v Praze vyučovat zejména certifikovanou pohybovou techniku Open Source Forms (OSF), která podněcuje k hlubšímu využití intuice a imaginace jako nástroje pro nacházení osobitého a odvážného tvůrčího vyjádření. Tu vytvořila na základě dlouhodobé spolupráce s emeritní profesorkou washingtonské univerzity Joan Skinnerovou, která je autorkou jedné ze základních současných pohybových technik známou jako Skinner Releasing Technique (SRT). Intenzivní workshop je určen profesionálům a studentům z oblasti tance, divadla a performing arts.
6. června od 19:30 je na programu festivalu desetiminutové sólo hlavního hosta s názvem Sacrilege is Needed. Competency is Hell. (Znesvěcení je potřebné. Kompetentnost je peklo.). Toto intenzivní sólo strukturované improvizace propojující mluvený text a tanec bylo původně vytvořeno ku příležitosti 50. výročí Judson Dance Theatre v roce 2012. Večer bude pokračovat společnou tanečně-hudební improvizovanou laboratoří Stephanie Skuraové a účastníků workshopu za doprovodu G. Cremaschiho na kontrabas, G. Bagdasarova na saxofon a P. Zlámala na klarinet. Doprovodný program také 2. června od 19:30 nabídne přednášku a video prezentaci vedenou pozvanou umělkyní na téma americké taneční postmoderny.
Festival ImproEvents Prague se koná v pražském Studiu ALTA již popáté. Jeho cílem je především „poskytnout českým profesionálním umělcům a odborné i laické veřejnosti hlubší vhled do zahraniční tvorby v oblasti taneční a divadelní improvizace“, vysvětluje jedna ze zakladatelek festivalu Hanka Chmelenská.

Stephanie Skuraová patří k vůdčím osobnostem amerického improvizovaného tanečního a divadelního umění. Během mnohaleté taneční a choreografické praxe vyvinula na základě Skinner Releasing Technique svébytnou metodu pohybového výzkumu nazvanou Open Source Forms, kterou s úspěchem využívá ve své pedagogické a umělecké praxi. V sólových i skupinových představeních často propojuje taneční a divadelní umění. K jejím nejvýznamnějším projektům patří například Sacrilege is Needed. Competency is Hell., The Corduroy Prayer, Two Huts nebo Noir Noir Noir. http://www.stephanieskura.com/

Témata článku