Festival Nové Evropy 2011 – Cena Jarmily Jeřábkové

V listopadu proběhne 13. ročník mezinárodního festival současného tance a tanečního divadla spojeného s choreografickou soutěží pro původní taneční tvorbu: Festival Nové Evropy a Cena Jarmily Jeřábkové 2011. Uzávěrka přihlášek choreografických děl je již 15. května 2011. Festival proběhne v Praze v Divadle Duncan Centre ve dnech 24.–28. listopadu.
Soutěž je určena mladým profesionálním choreografům do 35 let ze zemí střední a východní Evropy. Vybraní tvůrci uvedou během soutěže a festivalu dvě choreografie, se kterými budou soutěžit o Cenu Jarmily Jeřábkové: dílo, na základě kterého byli pozváni do finále a svou novou choreografii, inspirovanou hudbou českého skladatele Lukáše Matouška.

Zájemce o účast na festivalu zašle do 15. 5. 2011 videonahrávku svého díla na níže uvedenou adresu.
Dílo musí splňovat následující parametry:
žánr: tanec, taneční divadlo
délka: 8 – 20 minut
maximální počet interpretů: 5
první uvedení v letech 2010–2011, případně nebylo dosud uvedeno
technické parametry Divadla Duncan Centre musí umožňovat uvedení díla, (viz Technické informace na www.cjj.ecn.cz)

Vybraní tvůrci budou do 30. 5. 2011 vyzváni, aby vytvořili choreografii na jedno z děl skladatele Lukáše Matouška. Skladby, ze kterých si choreografové mohou vybrat, budou od 25. 5. 2011 k dispozici na adrese www.cjj.ecn.cz v sekci Hudba ke stažení, nebo budou na požádání dodány pořadatelem.
Nově vytvořené dílo musí splňovat výše uvedené parametry a jeho videonahrávka musí být zaslána do 30. 9. 2011 na níže uvedenou adresu. Nově vytvořená choreografie bude uvedena v soutěži v rámci festivalu spolu s přihlášeným dílem.
Mezinárodní porota, kterou tvoří vedle zakladatelky festivalu Evy Blažíčkové publicistka Nina Vangeli, Michel Vincenot z Francie, John Ashford z legendárního londýnského divadla The Place a český rodák a blízký spolupracovník Piny Bausch Jan Minařík, vybere během festivalových představení až tři díla, která budou oceněna Cenou Jarmily Jeřábkové v celkové výši max. 130 000 Kč, které jsou vázány použitím poloviny finančních prostředků na uvedení nového projektu. Premiéry nových tanečních projektů oceněných choreografů budou prezentovány v Divadle Duncan Centre u příležitosti zahájení dalšího ročníku festivalu v roce 2012.

KONTAKT Festival Nové Evropy
Konzervatoř Duncan centre
Branická 41, 147 00 Praha 4
Česká Republika

Tel: +420 244 461 810
Fax: +420 244 462 354
E-mail: produkcedc@duncanct.cz Více informací o festivalu najdete na www.cjj.ecn.cz Více informací o Konzervatoři a Divadle Duncan Centre zde http:// www.duncanct.cz

Témata článku