Global Water Dances – projekt, který tančí pro vodu

Global Water Dances – projekt, který tančí pro vodu

Global Water Dances – projekt, který tančí pro vodu

Global Water Dances je celosvětový projekt, který se poprvé konal 25. června 2011, letos se bude v Praze konat v sobotu 15. června 2013 na ostrově Štvanice. V tento den proběhne 24hodinová série tanců kolem zeměkoule věnovaná tématům vody. Účastní se 72 míst po celé zeměkouli – mapu míst, informace, fotografie a nakonec filmový dokument po akci najdete na www.globalwaterdances.org. Tam také najdete videa z téměř všech lokalit světa a také záznam pražské ze Střeleckého ostrova.
Global Water Dances je odvážná umělecká iniciativa zaměřená na kritickou potřebu záchrany pitné vody. Je modelem, jak prostřednictvím umění upozornit obyvatelstvo a vytvořit povědomí o problémech životního prostředí. Je také výzvou, jak lidi sjednotit, aby společně nacházeli řešení. Účastníci i diváci tohoto projektu se dozví, jak je kritická role lidstva v ochranně vodních zásob.
Iniciátoři projektu jsou zároveň experty v mezinárodní síti tance a nonverbální komunikace. Vybraní choreografové na jednotlivých místech celé zeměkoule jsou absolventy Institutu pohybových studií Laban/Bartenieff a pracují se systémem tzv. pohybových sborů. Tanečníci zrcadlí dynamické vzorce a zákony přírody v lidském pohybu.
V Evropě jsou vybráni choreografové z Německa, Švýcarska, Norska, Francie, Itálie, Belgie, Holandska a České republiky, celosvětově z kontinentů Severní a Jižní Ameriky, Austrálie, Asie a Afriky. Všichni jsou označeni na mapě webových stránek projektu. Z České republiky byla pro tento projekt oslovena Rena Milgrom.
Choreografie jsou tvořeny pro účastníky místní komunity, tanečníků i netanečníků každého věku a různých pohybových možností. Jednotlivé tance kolem zeměkoule budou reflektovat důležitost vody jednak z hlediska vnímání místních účastníků projektu a zároveň z hlediska ekosystému , který sdílí celé lidstvo.

Plynutí - tok - jako médium tanečního hnutí může propojit komunitu, stejně jako voda spojuje lidstvo. Komunity vznikaly vždy tam, kde byla v blízkosti voda. Pohyb zrovna tak může poskytovat ztělesněný způsob vytváření komunity a přinést nová porozumění sebe i svého okolí a nové způsoby mezilidského chování. Tanec pro vodu chce propojit lokální komunity do té celosvětové, která by měla chránit a zajišťovat, aby všichni lidé měli přístup k čisté pitné vodě, a aby voda, která skrze nás proudí byla blahodárná a ne ničivá. Převzít odpovědnost, vážit si vody a chránit ji, může snadněji posunout lidi i k jiným způsobům ochrany naší planety.

V Praze se do projektu zapojilo 15 tanečníků, ale je ještě možnost se zapojit, iniciativa hledá více tanečníků mužů. Zkoušky se uskuteční 5., 12., 21., 25. a 26. května, 2., 12., 13., 14. a 15. června. Zájemci se mohou přihlásit na mail renadance@gmail.com.
Více zde: http://www.dancelab.cz/tanec-pro-vodu/

Témata článku