Global Water Dances: Tanec pro vodu - akce mění místo, ale konat se bude

Global Water Dances: Tanec pro vodu - akce mění místo, ale konat se bude

Global Water Dances: Tanec pro vodu - akce mění místo, ale konat se bude

Nepříznivá situace kvůli ohrožení povodněmi zkomplikovala konání řady kulturních akcí. Některé se ruší nebo odkládají, jiné mění lokalitu. To je také případ akce, která se hlásí k celosvětovému programu Global Water Dances. Uskuteční se 15. června v 18 hodin, ale na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti. Původně se měla konat na ostrově Štvanice, což je vzhledem k situaci na řece nemožné. Global Water Dances je projekt, který se poprvé konal v roce 2011, vždy jde o celosvětovou 24hodinovou sérii tanečních aktivit po celé zeměkouli, které mají společné téma - vodu. V České republice organizuje projekt tanečnice a choreografka Rena Milgrom. Zapojeno je celkem 72 států po celém světě, přehled o akcích stejně jako foto a videodokumentace je k vidění na stránkách www.globalwaterdances.org.
Global Water Dances je odvážná umělecká iniciativa zaměřená na kritickou potřebu záchrany pitné vody. Je modelem, jak prostřednictvím umění upozornit obyvatelstvo a vytvořit povědomí o problémech životního prostředí. Je také výzvou, jak lidi sjednotit, aby společně nacházeli řešení. Účastníci i diváci tohoto projektu se dozví, jak je kritická role lidstva v ochranně vodních zásob.
Iniciátoři projektu jsou zároveň experty v mezinárodní síti tance a nonverbální komunikace. Vybraní choreografové na jednotlivých místech celé zeměkoule jsou absolventy Institutu pohybových studií Laban/Bartenieff a pracují se systémem tzv. pohybových sborů. Tanečníci zrcadlí dynamické vzorce a zákony přírody v lidském pohybu.
V Evropě jsou vybráni choreografové z Německa, Švýcarska, Norska, Francie, Itálie, Belgie, Holandska a České republiky, celosvětově z kontinentů Severní a Jižní Ameriky, Austrálie, Asie a Afriky. Všichni jsou označeni na mapě webových stránek projektu.
Choreografie jsou tvořeny pro účastníky místní komunity, tanečníků i netanečníků každého věku a různých pohybových možností. Jednotlivé tance kolem zeměkoule budou reflektovat důležitost vody jednak z hlediska vnímání místních účastníků projektu a zároveň z hlediska ekosystému , který sdílí celé lidstvo.

Témata článku