Herald Angel Award pro Lenka Vagnerová & Company

Herald Angel Award pro Lenka Vagnerová & Company

Herald Angel Award pro Lenka Vagnerová & Company

Soubor Lenky Vagnerové slaví úspěchy na mezinárodním festivalu Fringe v Edinburghu, kde reprezentuje český tanec a pohybové divadlo. Ve Skotsku vyšlo už několik pochvalných recenzí jak na inscenaci Jezdci, tak La Lobu, které se zatím dostalo největšího uznání. Inscenace již získala jednu z hlavních festivalových cen Herald Angel Award a je nominována na Total Theatre Award. O úspěšných inscenacích se dočtete podrobně na stránkách souboru http://www.lenka-vagnerova.cz/. 

Témata článku