Historický repertoár Stavovského divadla 1815–1826 k nahlédnutí i pro studium

Historický repertoár Stavovského divadla 1815–1826 k nahlédnutí i pro studium

Historický repertoár Stavovského divadla 1815–1826 k nahlédnutí i pro studium

Kabinet pro studium českého divadla IDU zpřístupnil první část historického repertoáru Stavovského divadla. Autoři Pavel Petráněk a Jitka Ludvová zpracovali období 16. 7. 1815 – 31. 12. 1826. Soupis je součástí publikační řady Studie a dokumenty k dějinám divadla, která je součástí elektronické České divadelní encyklopedie.
„Sestavení přehledu představení ve Stavovském divadle od jeho založení v roce 1783 do nové doby je úkolem značného rozsahu. Obtížná dostupnost pramenů v předchozích desetiletích a malý zájem o scénu se stoletým cizojazyčným provozem způsobily, že splnění této badatelské povinnosti se stále odkládalo. Po dalekosáhlém elektronickém zpřístupnění fondů v domácích i zahraničních institucích, s možností mezinárodní spolupráce, se pro toto téma otevřela reálná perspektiva. V Kabinetu pro studium českého divadla byl zpracován pilotní projekt přehledu denního repertoáru, jehož první část, období 1815–1826, je zde představena. Jde o dlouhodobý výzkumný záměr, k jehož výsledkům bude třeba se neustále vracet, i s pomocí odborné veřejnosti jiných specializací,“ říkají zástupci Institutu umění – Divadelního ústavu.
Odkaz zde. Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku