IDU vydává certifikovanou metodiku mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR

IDU vydává certifikovanou metodiku mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR

IDU vydává certifikovanou metodiku mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR

V rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015) programu NAKI byla vytvořena metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) na lokální a regionální úrovni ČR. Metodika prošla schvalovacím procesem a v březnu tohoto roku byla certifikována Ministerstvem kultury. Nyní je dostupná ke stažení na stránkách www.idu.cz.
Metodika vychází z realizovaných pilotních projektů mapování ve čtyřech městech (Zlín, Brno, Pardubice a Plzeň) a popisuje pracovní postup zjišťování aktuálního stavu a potřeb jednotlivých odvětví v daném místě s tím, že jsou zkoumány všechny subjekty KKP bez rozdílu typu jejich aktivit (veřejné, neziskové, komerční, výzkumné či vzdělávací). Výstupy realizovaných mapování podle navrhované metodiky mohou napomoci k vytváření strategií pro podporu KKP a mohou napomoci např. i při čerpání prostředků Evropských investičních a strukturálních fondů (ESIF). Přehled o podobě jednotlivých výstupů mapovaní měst najdete na stránce kreativničesko.cz.
Metodika se zaměřuje na kvantitativní i kvalitativní analýzu. Přehled postupu se skládá ze tří základních částí: 1. část řeší kvantitativní analýzu dat vycházejících z údajů Českého statistického úřadu a klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE). Druhá část se zaměřuje na verifikaci prvotních dat a výpočtu množství subjektů a jejich ekonomickém výkonu na sledovaném území. Třetí část je zaměřena na kvalitativní výzkum, tedy na zjišťování stavu a potřeb jednotlivých odvětví KKP.
Metodika je určena primárně úředníkům, politikům a odborníkům zajímající se o rozvoj dané lokality (města či regionu) v kontextu využití kreativního potenciálu místa. Pro to, aby se mohla vytvořit kvalitní strategie pro rozvoj KKP, je zapotřebí důkladně poznat subjekty, které v daném místě působí, je důležité s nimi komunikovat a ověřovat jejich potřeby a konkurenceschopnost.
„Když přijdete do města, tak ho vidíte jako fungující celek, je to jako celistvá látka, hmota, všechno propojené. Až tehdy, když začnete dělat výzkum, tak vidíte jednotlivosti,“ říká britská expertka Lia Ghilardi, která vedla pilotní projekt mapování ve Zlíně.
Ve městech, která již uskutečnila mapování, vznikají již konkrétní projekty na podporu KKP. Ve Zlíně vznikl Kreativní klastr a Centrum kreativních průmyslů, v Plzni funguje Kreativní zóna DEPO. V rámci projektu se spolupracovalo i s městem Uherské Hradiště, kde vznikla analýza stavu uměleckých řemesel a metodika mapování byla použita rovněž v Olomouci, kde rovněž byla založena nová platforma - Kreativní Olomouc.
Vedle této metodiky byly jako hlavní výstupy projektu mapování vydány v letech 2015 a 2016 také dva svazky tzv. mapovacího dokumentu komplexně popisující stav a potřeby jednotlivých KKP v ČR na celostátní úrovni:
Svazek I: Vymezení, kvantitativní mapování a strategické dokumenty
Svazek II: Stav, potřeby a trendy

Metodika mapování KKP ke stažení:
http://www.idu.cz/cs/metodika-mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumysl-2

Video: Ragnar Siil - Proč mapovat kulturní a kreativní odvětví v ČR?
https://www.youtube.com/watch?v=a3a-SJ_0Xss

Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku