Konference "MutaMorphosis: Pocta neurčitosti" a diskuse "Pražská divadelní síť – téma k řešení"

Konference MutaMorphosis: Pocta neurčitosti 6.–8. 12. 2012, Nová scéna Národního divadla, budova Akademie věd ČR na Národní třídě a další místa v Praze Více než stovka přednášejících z celého světa představí v Praze novátorské myšlenky, které utvářejí současnou podobu experimentování na hranicích umění, designu, vědy a nejnovějších technologií. Konference se bude věnovat
tématům jako „bakteriální vznešeno“, „občanská a nomadická věda“ nebo „spekulativní design a syntetická biologie“. V panelových diskusích, kulatých stolech a workshopech se mohou účastníci seznámit se špičkovými inovátory, kteří hledají budoucí formy uměleckého výrazu, vzdělávání a reflexe technologií.

Více informací: http://www.mutamorphosis.org
Pořádá CIANT Institut umění – Divadelní ústav zve na veřejnou diskuzi s názvem „Pražská divadelní síť – téma k řešení“, která se uskuteční ve středu 19. prosince od 15 hod. na Nové scéně Národního divadla. Moderátorem diskuze bude PhDr. Ondřej Černý. Řešitelský tým Institutu umění – Divadelního ústavu, který zahajuje zpracování „Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě“ pro hl. m. Prahu, předloží osnovu a klíčová témata své práce pražské divadelní obci k otevřené diskuzi. Výchozí dokumenty a program diskuse budou zveřejněny od 12. prosince 2012 od 12 hod. na webové adrese: www.prazskadivadla2012.idu.cz.

Témata článku