Konference na téma vzájemné odpovědnosti mezi společností a kulturou zahájí festival KoresponDance 2012

Zahájením letošního ročníku mezinárodního festivalu současného tance KoresponDance 2012 bude konference a panelová diskuse z dlouhodobého cyklu „Inovace – živé umění – společnost“, která se uskuteční v úterý 27. 11. 2012 v Divadle Archa. Tentokrát budou zástupci privátního i veřejného sektoru, kulturní sféry, ale i široké veřejnosti diskutovat nad aktuálním tématem Kultura a společenská odpovědnost, společnost a odpovědnost kultury. „Jedním z cílů těchto setkání je podnítit dialog mezi privátní, veřejnou a kulturní sférou, aby lépe porozuměli své vzájemné interakci,“ říká ředitelka SE.S.TA Marie Kinsky a dodává: „Například firmy dnes potřebují zaměstnance a obchodní partnery, kteří mají otevřený způsob myšlení, jsou inovativní, nebojí se přijmout změnu nebo třeba inspiraci ze zahraničí. A právě umění jim v tom může pomoci. Jeho rozvoj je proto v jejich vlastním zájmu. Živé umění totiž formuje vyváženou a otevřenou společnost, ve které jeden druhého akceptujeme, a právě v tom je jeho nesmírná síla a potenciál.
Konference volně navazuje na předchozí setkání, na kterých diskutovali např. zástupci pařížského Institutu politických studií, kteří představili program výuky uměleckých oborů pro budoucí politiky, podnikatele, bankéře a další vlivné osobnosti. „Příklady ze zahraničí chceme upozornit na to, že právě probíhá vzdělávání lidí, kteří budou konečně, díky vlastní zkušenosti, rozumět vzájemnému propojení společnosti a umění,“ dodává Marie Kinsky.
Významným hostem listopadové konference bude Laurent Van Kote, zmocněnec pro tanec na francouzském ministerstvu kultury, který promluví o kontextu, v jakém vznikal koncept francouzské kulturní politiky, a jaký je vztah mezi společností a uměním ve Francii. O přínosu kultury pro soukromou firmu bude hovořit Stanislav Růžička, vedoucí marketingového oddělení společnosti Žďas a.s. a kulturní sféru zastoupí ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab, který představí kulturní projekty zaměřené na minoritní skupiny. Po úvodních příspěvcích pozvaných hostů bude následovat panelová diskuse, do které se může zapojit široká veřejnost.
Tato konference a panelová diskuse bude zároveň zahájením 4. ročníku mezinárodního festivalu současného tance KoresponDance 2012, který v průběhu 27. 11. – 4. 12. nabídne taneční představení renomovaných choreografů z USA, Francie a ČR, ale také diskuse a netradiční setkání se současným tancem. První večer festivalu se kromě zmíněné konference uskuteční v Divadle Archa ještě interaktivní přednáška americké choreografky a tanečnice Marthy Moore na téma historie a přínosu postmoderního tance (začátek ve 20.30 h).
Konference na téma „Kultura a společenská odpovědnost, společnost a odpovědnost kultury“ se koná 27. 11. 2012 v malém sále Divadla Archa (Na Poříčí 26, Praha 1).
Harmonogram konference:
17:30           Registrace
18:00           Blok krátkých přednášek (překlad zajištěn)
18:45           Panelová diskuse 
19:30           Čas na neformální setkání a diskusi
Konference i panelová diskuse jsou určeny široké i odborné veřejnosti. Vstup volný. Registrace do 21. 11. 2012 na: rezervace@se-s-ta.cz Více na www.korespondance.eu

Témata článku