Konference věnovaná českému výrazovému tanci po roce 1939

Konference věnovaná českému výrazovému tanci po roce 1939

Konference věnovaná českému výrazovému tanci po roce 1939

Cyklus Stopy v písku věnovaný osobnostem, které se pevně zapsaly do historie našeho tanečního umění, pokračuje po krátké přestávce již třetím ročníkem. Zahájen bude celodenní konferencí na nazvané Pozdní čas českého výrazového tance – osobnosti, cesty proměny po roce 1939. „Je věnována zejména ženám, tanečnicím, choreografkám a pedagožkám, které na našem území tvořily v době, kdy se nad výrazovým tancem jako tanečním stylem začalo smrákat. Zajímá nás jejich práce a jejich osudy v průběhu druhé světové války a také po jejím konci, v čase, kdy se cesta i podoba českého výrazového tance začala měnit,“ vysvětlují organizátoři. Konference se uskuteční 25. května 2016 v Galerii HAMU, (Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1).
„Rádi bychom tuto konferenci věnovali paní doc. Evě Kröschlové k jejím blížícím se 90. narozeninám. Věříme, že účastníky zaujmou lidé, kteří na konferenci promluví a příspěvky, které zazní. Vítány jsou i diskusní příspěvky reflektující zkušenost s osobnostmi a podobou výrazového tance po roce 1939 v délce do deseti minut. Zájemci se mohou přihlásit do 17. května na elektronické adrese elvira.nemeckova@amu.cz nebo telefonicky na čísle 234 244 193. KDCL bude také velice vděčná všem pamětníkům za poskytnutí fotografií, textů a dalších materiálů vážících se k tomuto období (i kopií) za účelem archivace,“ dodává Elvíra Němečková.
Konferenci pořádá Kyliánovo taneční centrum a knihovna (KDCL) spolu s Ústavem pro taneční vědu, katedrou tance HAMU v Praze a knihovnou HAMU v Praze.

Program konference:

Pozdní čas českého výrazového tance
prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D., HAMU

Novodobý tanec jako téma 1. Celostátní konference československých tanečních umělců 1950 BcA. Josef Bartoš

Novodobý tanec a oficiální taneční školství po roce 1945
Mgr. Bohumíra Cveklová, NIPOS-ARTAMA

Proměny výuky moderního tance na tanečním oddělení pražské Konzervatoře
MgA. Lucie Plachá

Elmarita Divíšková a Eliška Bláhová v korespondenci
MgA. Elvíra Němečková, Ph.D.

Helena Vojáčková, soukromá pedagožka zdravotní gymnastiky
BcA. Natálie Nečasová

Studio komorního tance Evy Blažíčkové
PhDr. Ladislava Petišková, HAMU

Milča Mayerová očima její žačky
BcA. Monika Čižmáriková
Taneční tvůrci české moderny v audio o a video záznamech
PhDr. Jaromír Kazda

Moje taneční cesty
Doc. Eva Kröschlová v rozhovoru s prof. Dorotou Gremlicovou, Ph. D.

Zdroj:  KDCL, Ústav pro taneční vědu HAMU

Témata článku