Konference VIZE TANCE 2013 - Lidský potenciál v tanci, nonverbálním divadle a novém cirkuse 9. prosince v Divadle v Celené

Konference VIZE TANCE 2013 - Lidský potenciál v tanci, nonverbálním divadle a novém cirkuse 9. prosince v Divadle v Celené

Konference VIZE TANCE 2013 - Lidský potenciál v tanci, nonverbálním divadle a novém cirkuse 9. prosince v Divadle v Celené

9. 12. * 9.00 - 17.30 * Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1 Občanské sdružení Vize tance ve spolupráci s Taneční sekcí Institutu umění – Divadelního ústavu a Tanečním sdružením ČR připravili na 9. prosince 2013 v pražském Divadle v Celetné konferenci pod názvem „Lidský potenciál v tanci, nonverbálním divadle a novém cirkuse“. Cílem konference je reflektovat vývoj těchto oborů v ČR od roku 1989 a otevřít diskuzi nad tématy, která jsou zásadní pro jejich další směřování. Záštitu nad konferencí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, Miluše Horská, která se dlouhodobě věnuje tématům neziskového sektoru.
Konference je rozdělena do tří bloků. V úvodním proběhnou prezentace mapující vývoj tance, nonverbálního divadla a nového cirkusu od začátku 90. let až do současnosti, včetně souvisejícího tématu, jakým je podnikání v oblasti tance. Na konferenci bude představen probíhající výzkum Tanec jako podnikatelská činnost, který souvisí s projektem Mapování kreativních průmyslů. „K výzkumu nás inspiroval velký zájem veřejnosti o taneční kurzy a rádi bychom zjistili, jak si tanec stojí jako předmět podnikání, kolik zaměstnává lidí a jaký obrat přináší,“ říká Daniela Zilvarová, taneční kritička, socioložka a autorka výzkumu.
V druhém bloku proběhne pod vedením profesorky Dagmar Hubové z Katedry taneční tvorby na VŠMU v Bratislavě diskuze na téma vzdělávání a praxe. Nejprve se setkají zástupci konzervatoří jako Lenka Flory, ředitelka konzervatoře Duncan centre, Ivan Hurych, vedoucí tanečního oddělení Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, Zdeněk Kárný, ředitel Taneční konzervatoře Brno, Vlasta Schneiderová, ředitelka konzervatoře Taneční centrum Praha nebo Jaroslav Slavický, ředitel Taneční konzervatoře hl. m. Prahy s profesionály z praxe. Ty bude reprezentovat například Jan Kodet, mezinárodně uznávaný pedagog a choreograf, tanečnice a pedagožka Adéla Pollertová nebo Veronika Kotlíková, tanečnice a jedna ze zakladatelek souboru VerTeDance. „Smutnou skutečností našeho vzdělávacího systému připravujícího na svou profesi budoucí tanečníky je, že v oboru získá uplatnění méně než polovina absolventů. Současné nastavení vzdělávacího systému tak zjevně neodpovídá kapacitě volných míst v praxi,“ říká Roman Vašek odborník na balet z Institutu umění – Divadelního ústavu.
V další části druhého bloku se setkají odborníci z vysokých škol zaměřených na výuku pohybového divadla a tance. Kromě současného stavu výuky, její akreditace a certifikace, se bude probírat i téma vzdělávání profesionálů. Mezi diskutujícími bude Adam Halaš, vedoucí Katedry pantomimy, Václav Janeček, vedoucí Katedry tance, oba z pražské HAMU, Pierre Nadaud, vedoucí Ateliéru klaunské, scénické a filmové tvorby na brněnské JAMU, Šárka Maršíková, hlavní manažerka Cirqueonu, zastřešující organizace pro podporu a rozvoj nového cirkusu v ČR, Jiří Pokorný, předseda Tanečního sdružení ČR a šéf baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni, Martin Pšenička z Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty UK v Praze nebo Jarmila Vondrová z Ateliéru taneční pedagogiky JAMU Brno.
Poslední blok pod názvem Tanec a pohybové divadlo jako investice propojí zástupce regionálních kulturních center a místní politiky. Diskutovat se bude o rozvoji taneční infrastruktury a podpoře diverzity kulturních projevů v regionech. „Na příkladech dobré praxe z ČR i zahraničí nastíníme, jak lze podporou tance a pohybového divadla pozitivně ovlivňovat kvalitu života, rozvíjet hodnoty občanské společnosti, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj,“ říká Yvona Kreuzmannová, předsedkyně sdružení Tanec Praha o.s., která bude závěrečný blok konference moderovat. „Bude se hovořit i o programu Kreativní Evropa v rámci Strategie Evropa 2020 a vlivu na oblast tance. Jedním z témat například bude, jak zapojit neziskové organizace a podpořit investice do rekonverze industriálních a jiných prostor na kreativní centra,“ dodává Kreuzmannová. Debaty se zúčastní Libor Kasík, ředitel trutnovského divadla UFFO, Zdeněk Závodný, programový ředitel pardubického Divadla 29 a Jan Žůrek, dramaturg divadla Konvikt a festivalu Divadelní Flora Olomouc. Účast v diskuzi přislíbili zástupci měst Olomouce, Pardubic a Trutnova. Program s podrobnými informacemi a pozvánku najdete v příloze. Informace jsou k dispozici také na www.vizetance.cz a na Facebooku. Registrovat se můžete až do 5. prosince na adrese: michaela.stankova@vizetance.cz Konferenční poplatek je 100.- / 50.- pro studenty a seniory.  Program 9:00 – 9:30 Registrace 9:30 Zahájení 10:00 – 11:00 Vývoj oboru po roce 1989 Vývoj baletu, současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu po roce 1989 a s tím související legislativní změny. Prezentace výzkumu Tanec jako podnikatelská činnost. Prezentují: Jana Bohutínská - novinářka, Jana Návratová - vedoucí Taneční sekce Institutu umění – Divadelního ústavu, Veronika Štefanová - odbornice na nový cirkus, Roman Vašek - odborník na balet z Institutu umění – Divadelního ústavu, Daniela Zilvarová - taneční kritička, socioložka. 11:15 – 12:45 Vzdělávání a praxe I. Diskuzní panel představitelů konzervatoří se zástupci z praxe moderuje Prof. Dagmar Hubová z Katedry taneční tvorby na VŠMU v Bratislavě. Diskutovat budou: Lenka Flory - ředitelka konzervatoře Duncan centre, Ivan Hurych - vedoucí tanečního oddělení Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, Zdeněk Kárný - ředitel Taneční konzervatoře Brno, Jan Kodet - baletní mistr Národního divadla Praha a zástupce vedoucího Katedry tance na pražské HAMU, Veronika Kotlíková – tanečnice a zakladatelka skupiny VerteDance, Alena Pešková - šéfka baletu Divadla F. X. Šaldy Liberec, Adéla Pollertová - tanečnice, Vlasta Schneiderová - ředitelka konzervatoře Taneční centrum Praha, Jaroslav Slavický - ředitel Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, Jitka Tázlarová z taneční konzervatoře I. V. Psoty a další. 12:45 – 13:45 Oběd 14:00 – 15:30 Vzdělávání a praxe II. Diskuzní panel se zástupci vysokých škol, které se věnují výuce pohybového divadla a tance o současném stavu výuky, její akreditaci a certifikaci a možnostech vzdělávání profesionálů. Moderuje Prof. Dagmar Hubová. Diskutovat budou: Adam Halaš - vedoucí Katedry pantomimy na HAMU Praha, Václav Janeček - vedoucí Katedry tance na HAMU Praha, Pierre Nadaud - vedoucí Ateliéru klaunské, scénické a filmové tvorby na brněnské JAMU, Šárka Maršíková - hlavní manažerka Cirqueonu, zastřešující organizace pro podporu a rozvoj nového cirkusu v ČR, Jiří Pokorný - předseda Tanečního sdružení ČR a šéf baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni, Martin Pšenička z Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty UK v Praze, Jarmila Vondrová z Ateliéru taneční pedagogiky JAMU Brno a další. 15:30 – 17:30 Tanec a pohybové divadlo jako investice Diskuzní panel se zástupci regionálních kulturních center a s politiky na téma rozvoj taneční infrastruktury a podpora diverzity kulturních projevů v regionech. Moderuje Yvona Kreuzmannová - předsedkyně o.s. Tanec Praha. Diskutovat budou: Libor Kasík - ředitel divadla UFFO, Trutnov, Zdeněk Závodný - programový ředitel Divadla 29, Pardubice, Jan Žůrek - dramaturg divadla Konvikt a festivalu Divadelní Flora Olomouc. Účast v diskusi přislíbili zástupci vedení měst Olomouce, Pardubic a Trutnova.

Témata článku