Konference VIZE TANCE 2013 : Lidský potenciál v tanci, nonverbálním divadle a současném cirkuse

Dne 9. prosince 2013 se v Divadle v Celetné na Praze 1 uskuteční konference organizovaná asociací Vize tance. Tématem je „Lidský potenciál v tanci, nonverbálním divadle a současném cirkuse“. V prosinci roku 2013 uplyne pět let od konání konference Zaujměte postoj!, na níž byl prezentován Program pro podporu současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění. Konferenci organizovali představitelé tehdy nově zformované profesní asociace Vize tance. Smyslem tehdejšího setkání bylo zahájit systematickou komunikaci jak uvnitř oboru, tak navenek vůči orgánům a představitelům státní správy ve prospěch stabilizace a rozvoje tanečního oboru. Tehdejší konference měla na zřeteli především nezávislou scénu, rozvoj její infrastruktury, emancipaci, podporu vzdělávání a mezinárodních kontaktů.
Asociace uvádí:
„Vývoj posledních let však prokázal, že řada témat a problémů je společná jak nezávislým tanečním umělcům, tak umělcům tvořícím ve vícesouborových divadlech. Proto taneční konferenci 2013 zaměřujeme na celou oblast, bez rozdílu žánrů, stylů a pracovně-právního statutu. A chceme diskutovat především o tvůrcích, pedagozích, studentech. Chceme diskutovat o potenciálu, který v mnoha rovinách významně obohacuje společnost. Na úrovni školství se určité prostředky do této oblasti investují, ale její profesionální fáze je z hlediska podpory z veřejných zdrojů kriticky zanedbávána.
Významným tématem je také decentralizace a diverzita kulturních projevů, rozvoj aktivit živé kultury mimo centra. Konference nastíní na příkladech dobré praxe a v diskusi s politiky, jak lze pozitivně ovlivňovat kvalitu života, rozvíjet hodnoty občanské společnosti, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj.
Konference přinese celooborovou bilanční zprávu a poté v řadě diskusních příspěvků pojmenuje klíčové i dílčí problémy a pokusí se naznačit jejich východiska.
Konference je určena široké oborové veřejnosti – tanečníkům, choreografům, pedagogům, umělcům nonverbálního divadla i umělcům nově formované scény současného cirkusu.“
Program
9.00 – Registrace
9.30 - Zahájení
10.00 – 11.00
·        VÝVOJ OBORU PO ROCE 1989 Prezentace sumarizující vývoj baletu, současného tance, pohybového divadla, současného cirkusu po roce 1989. Prezentace výzkumu tanec jako podnikatelská činnost
11.15 – 12.45
·        VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE Diskusní panel konzervatoří s odborníky z praxe
12:45 – 13:45 OBĚD
14.00 – 15.30
·        VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE II Diskuse se zástupci akademií o situaci tanečních oborů, roli vysokého tanečního školství, včetně oborů nonverbálního divadla a konceptu celoživotního vzdělávání
15.30 – 17.30
·        TANEC JAKO INVESTICE Diskuse se zástupci regionálních center a s politiky na téma rozvoj taneční infrastruktury a podpory diverzity kulturních projevů v regionech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Realizační tým:  Jana Bohutínská, Kristina Durczaková, Veronika Hladká, Dagmar Kantorková, Yvona Kreuzmannová, Jana Návratová, Nataša Novotná, Zdeněk Prokeš, Veronika Štefanová, Roman Vašek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konferenci organizuje o.s. Vize tance ve spolupráci s Taneční sekcí Institutu umění – Divadelního ústavu a Tanečním sdružením ČR
Kontakty: Vize tance, c/o institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, 110 00 Nataša Novotná – natasa@420people.org Jana Návratová – jana.navratova@divadlo.cz Roman Vašek – roman.vasek@divadlo.cz

Témata článku