Konference VIZE TANCE 2013 na jeden den zaplnila Divadlo v Celetné

V pondělí 9. prosince 2013 proběhla v pražském Divadle v Celetné oborová konference s podtitulem Lidský potenciál v tanci, nonverbálním divadle a novém cirkuse. Pořadatelem bylo o. s. Vize tance ve spolupráci s Taneční sekcí Institutu umění – Divadelního ústavu a Tanečním sdružením ČR. Konference, nad níž převzala záštitu Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, se zúčastnilo zhruba 90 hostů, na jevišti se během prezentací nebo panelových diskuzí vystřídalo celkem na 30 odborníků, pedagogů, performerů a kulturních manažerů z celé České republiky.
Potěšil nás zájem široké odborné veřejnosti o setkání nad tématy, která konference nabídla. Kromě prezentací o vývoji jednotlivých oborů byly zveřejněny aktuální poznatky z probíhajícího výzkumu Tanec jako podnikatelská činnost, který souvisí s projektem Mapování kreativních průmyslů. Výzkum dokazuje ekonomický potenciál komerčních tanečních studií, říká Jana Návratová, koordinátorka konference a vedoucí Taneční sekce Institutu umění – Divadelního ústavu.
Panelové diskuze Vzdělávání a praxe se věnovaly situaci konzervatoří a vysokých škol v návaznosti na uplatnitelnost absolventů v praxi. Diskuse ukázaly, že umělecká výchova má svá specifika a je třeba i do budoucna hovořit o aktuálních potřebách a metodách tanečního vzdělávání,“ uvedla předsedkyně o.s. Vize tance Nataša Novotná. Diskuzní panel Tanec a pohybové divadlo jako investice ukázal na příkladech dobré praxe možné cesty ke vzniku a fungování regionálních multifunkčních center, která nabízejí alternativu k tradičním kamenným divadlům a prostor k prezentaci současného tance, pohybového divadla i nového cirkusu,“ shrnuje Návratová.
Konference umožnila prezentovat i aktuální informace o nově zformovaných školách a oborech. Účastníci se dozvěděli o ukončení činnosti Taneční konzervatoře I. V. Psoty a přesunu výuky na Pražskou taneční konzervatoř a Střední odbornou školu. Další novinkou letošního roku je otevření Ateliéru taneční a pohybové divadlo a výchova na Divadelní fakultě JAMU Brno a naopak uzavření Ateliéru taneční pedagogiky.
Veškeré informace o konferenci – tisková zpráva vydaná před konferencí, podrobný program, představení prezentujících a účastníků panelových diskuzí, informace o pořadatelích, videospoty, které uváděly jednotlivé bloky a fotografie z akce budou do týdne k dispozici na www.vizetance.cz. Zdroj: Vize tance

Témata článku