Letní slavnosti staré hudby zveřejnily program: bude ve znamení exotiky a baroka

Pestrý program, zahrnující benátské baroko, renesanční polyfonii od burgundského dvora, lidovou i liturgickou hudbu z Peru 18. století, hudební žerty pro rozptýlení španělských vladařů, tajemnou pastýřskou flétnu oblíbenou v klasicistních hudebních salonech střední Evropy či ceremoniální hudbu pro královský dvůr ve Versailles, nabídne letos už dvanáctý festival Letní slavnosti staré hudby. Mezi 22. červencem a 8. srpnem zavítají do Prahy například německý soubor Musica Fiata se sopranistkou Dorothee Mields, belgické vokální těleso Capilla Flamenca, nizozemská Musica Temprana nebo Les Lunaisiens z Francie.
Přehlídka nejrůznějších dvorských i liturgických slavností (odtud podtitul „Festa!“) bude hostit významné zahraniční hudebníky, ale cílem letošního ročníku není podle organizátorů jen oslnit. Erudovaným programem, který je přes svou rozmanitost uceleným dramaturgickým útvarem, chtějí pořadatelé Letních slavností staré hudby spolu s residenčním souborem Collegium Marianum připomenout, že hudba je odnepaměti nedílnou součástí světských i církevních slavností. Koncerty probíhají ve stylově i akusticky příhodných prostorách, zahrnujících letos poprvé i několik lokací na Pražském hradě.
Kromě tradičních míst jako Břevnovský klášter či Zámek Troja se koncerty budou konat i v Míčovně Pražského hradu, v Rudolfově Galerii a Španělském sále, přičemž programy sem umístěné pomohou odkrýt nové hudebně-historické souvislosti. Například závěrečný program složený především z ceremoniálních skladeb určených pro versailleský dvůr Krále Slunce je v dokonalém souladu s  původním, oficiálním využitím Španělského sálu. V případě programu nazvaného Música de Palacio zazní přímo v „kunstkameře“ císaře Rudolfa II. zvukomalebné skladby Matea Flechy komponované pro Rudolfova uměnímilovného strýce, španělského krále Filipa II.,“ říká Markéta Semerádová, ředitelka festivalu.
Festival zakončí program nazvaný Král přichází představující ceremoniální ouvertury, pochody a entrées určené pro versailleské slavnosti Ludvíka XIV. a výběr árií z oper a baletů J.-B. Lullyho. Ve Španělském sále Pražského hradu zazáří francouzští sólisté Jean-François Novelli a Arnaud Marzorati ve spolupráci s residenčním souborem Letních slavností staré hudby Collegium Marianum, dechovým souborem Arena Musicale a s francouzskými Les Lunaisiens.

Předprodej vstupenek na festival již začal. Více na www.letnislavnosti.cz.

Témata článku