Movement in Action: Labanova analýza pohybu ve speciálním workshopu

Movement in Action: Labanova analýza pohybu ve speciálním workshopu

Movement in Action: Labanova analýza pohybu ve speciálním workshopu

Pražská DanceLAB pořádá od 2. do 5. července speciální intenzivní workshop Labanovy analýzy pohybu pod vedením Malcoma Shute z USA. Půjde o příležitost, jak se seznámit s jejími principy formou pohybových her, vývojových vzorců, diskuzí, pozorováním a čtením pohybu. Labanova pohybová analýza je systém k porozumění všech vrstev lidského pohybu. Čtyřdenní intenzivní workshop nabídne pohyb, diskuze, klíče ke čtení a pozorování pohybu, pohybové hry a re-edukaci vlastních pohybových vzorců.
Malcolm Shute (Master of Fine Arts, Choreograf, Certified Movement Analyst), je mezinárodně známý tanečník a pedagog. Vyučuje tanec, taneční mytologii a kontaktní improvizaci, současný tanec a somatiku na taneční katedře Towson University a George Washington University ve Washingtonu DC. Je vedoucím souboru současného tance Human Landscape Dance. Labanovu analýzu vyučuje také na LIMS™ New York.

Tento workshop bude obsahovat následující témata LMA (Laban Movement Analysis – Labanovy analýzy pohybu):
Effort – kombinace pohybových dynamik ve spojení s emočním vyjádřením
Tělo: Vývojové vzorce – cesty, kterými jsme se vyvíjeli po narození do 3 let – v dospělosti nám mohou pomoci dosáhnout lepší pohybové koordinace a efektivity.
Tvar – metody navazování vztahu skrze tělo a tzv. tvarové kvality, kterými objevujeme, jak pohyb v torsu vztahy formuje a jak komunikuje.
Prostor – jakým způsobem tělo vyjadřuje prostor a ztělesnění prostoru; jaká je míra kontroly a svobody v souvislosti s pohybovými dráhami a stupnicemi.
Pohledem na pohyb z těchto úhlů je možné se naučit správně nazývat naše pohybové stereotypy a získat k nim nový postoj. Cena workshopu je 3000,- Kč.-, kapacita je omezena

Více na http://www.dancelab.cz/kurzy2/letni-skoly/

Témata článku