Možnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na HAMU: uzávěrka přihlášek do konce roku 2015

Katedra tance pořádá v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v programu celoživotního vzdělávání kurz s názvem Taneční a pohybová výchova. Prostřednictvím čtyřsemestrální soustavné a systematické práce umožní tento kurz zájemcům osvojit si a prohloubit základní techniky a výrazové prostředky taneční a pohybové výchovy s metodikou výuky. V neposlední řadě mohou účastníci získat certifikovanou kvalifikaci v oboru Taneční a pohybová výchova. Uzávěrka přihlášek je do konce roku 2015.
Čtyřsemestrální cyklus přednášek a seminářů se koná jednou měsíčně v pátek a v sobotu vždy od 9.00 do 16.45 hodin (tzn. 16 vyučovacích hodin, září - prosinec/únor - květen = 64 hodin na semestr - celkem 256 vyučovacích hodin/4 semestry). Součástí cyklu jsou také dva týdenní letní semináře s časovou dotací 48 vyučovacích hodin.
Výuka je organizována v prostorách Katedry tance pražské HAMU na Malostranském náměstí v Praze. Letní seminář se uskuteční v Učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku AMU Beroun.
Podmínkou úspěšného absolvování cyklu přednášek a seminářů je pravidelná a aktivní činnost, nejméně 75%  účast a  průběžně projevovaná aktivita týkající se vlastní pedagogické činnosti. Dále závěrečný praktický pedagogický výstup a zkouška z didaktiky příslušné taneční techniky. Frekventanti splňující uvedené podmínky obdrží osvědčení o absolvování kurzu Taneční a pohybová výchova, který je dokladem o systematickém zvyšování odborné pedagogické kvalifikace, kterou pořádá a garantuje katedra tance Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Kurz je akreditovaný MŠMT - ze dne 8. 1. 2015 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Cena celého dvouletého (čtyřsemestrálního) cyklu činí 25.500 Kč.

Přednášky a semináře povedou pedagogové katedry tance HAMU:

Úvod do pedagogiky tance - Doc. Václav Janeček Ph.D.
Klasický tanec - Mgr. Mahulena Křenková
Současný tanec - Mgr. et MgA. Andrea Opavská
Moderní tanec (Graham, Limón) - Mgr. Libuše Ovsová
Lidový tanec - Mgr. Marie Fričová Ph.D.
Nauka o pohybu - Mgr. Jiří Lössl
Kineziologie - Jiří Čumpelík, Ph.D.
Taneční improvizační metody a kompozice - Mgr. Mirka Eliášová Ph.D.
Dějiny a teorie tance - Mgr. MgA. Lucie Hayashi Ph.D.
Hlasová výchova - MgA. Martina Kafková

Více informací zde.

Zdroj: HAMU

Témata článku