Multižánrové oslavy 25. výročí sametové revoluce na HAMU

Multižánrové oslavy 25. výročí sametové revoluce na HAMU

Multižánrové oslavy 25. výročí sametové revoluce na HAMU

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze 17. listopadu 2014 připomene 25. výročí sametové revoluce jednodenním festivalem hudby, tance a audiovizuálních experimentů. Prostory HAMU a Malostranského náměstí ožijí koncerty, zvukovými intervencemi, performancemi, videoprojekcemi a multimediálními instalacemi. Většina akcí bude otevřena pro veřejnost zdarma. Program celého dne bude rozdělen do dvou částí. Vážná hudba zazní v části Gaudeamus Liberte, zatímco ostatní různorodé a často multidisciplinární akce proběhnou v rámci části Audiovizuální rezonance.
Veřejnost se může těšit na osobnosti z řad nejlepších absolventů HAMU, ale také na současné pedagogy a studenty HAMU, FAMU i DAMU. Mezi nimi vystoupí dirigent Jan Kučera, sólistka Národního divadla v Praze Kateřina Kněžíková, klarinetista Irvin Venyš, výrazná osobnost mladé generace interpretů, dále laureát mnoha národních i mezinárodních soutěží klavírista Lukáš Klánský, mladý český soubor Bennewitzovo kvarteto, jeden z nejinvenčnějších souborů nezávislého divadla v Česku Handa Gote research & development, portugalská zvuková designérka a skladatelka akusmatických kompozic Sara Pinheiro, držitel stipendia festivalu Struny podzimu za rok 2012 Ian Mikyska, David Vrbík, který dlouhodobě spolupracuje na audiovizuálním projektu SPAM společně s Vladimírem 518, loňský držitel ceny Grand Prix architektů výtvarník Marian Karel a Palo Kršiak, choreograf a tanečník věnující se multidisciplinárním projektům.
HAMU touto formou oslavuje nástup uměleckých osobností s výrazně nekomunistickým tvůrčím zaměřením a soudobou slohovou orientací. Děkan HAMU prof. Vlastimil Mareš k rozhodnutí uspořádat výroční akci říká: „Naše škola se významně podílela na událostech před pětadvaceti lety. Mnozí naši pedagogové v čele se svým rektorem Iljou Bojanovským se již v lednu 1989 postavili za studenty v jejich protestech proti zásahům policie během takzvaného Palachova týdne. Ještě v květnu téhož roku se ze strany městského vedení KSČ objevily tlaky na odvolání rektora z funkce. Studenti AMU svého rektora tehdy podpořili vyhlášením stávkové pohotovosti. Vnímám oslavy 17. listopadu jako den otevření fakulty, kde Múzy děkují statečným.“ Událost je zároveň připomínkou Mezinárodního dne studentstva.
Festival začíná 17. listopadu 2014 v 15.00 hodin orchestrálním koncertem Akademických komorních sólistů v sále Martinů v sídle HAMU. Po jeho skončení ožije celý prostor Lichtenštejnského paláce tanečně-pohybovým site-specific projektem studentů katedry tance inspirovaným každodenním pohybem v prostorách školy. V 18.00 hodin bude následovat komorní Koncert proti totalitním režimům, na kterém zazní díla skladatelů, kteří navzdory perzekuci nacistickým či komunistickým režimem bojovali proti útlaku a různým formám bezpráví. V paralelním čase bude na Malostranském náměstí probíhat dramatizovaná situace vycházející z topologie tohoto místa, myšlenkových kontextů 25. výročí pádu strany a vlády i událostí, které se vážou k Mezinárodnímu dni studentů. Půjde o souhru reprodukovaného, elektronického i akustického zvuku a intervenci se světly, veřejným osvětlením a s promítaným obrazem, která potrvá až do pozdních večerních hodin. Na nádvoří Lichtenštejnského paláce bude umístěna plastika ze speciálně upravených polotransparentních tabulových skel, která umožňují reálnou interakci tanečníka a děje s virtuálním obrazem.
Po 19. hodině v interakci s touto plastikou začne multimediální performance a promítání tanečních filmů. Den uzavře koncert studentů katedry skladby v Galerii HAMU, který potrvá zhruba do 22.00 hodin. Vstupenky na orchestrální koncert Akademických komorních sólistů jsou k dostání v prodejně TIME MUSIC (tel.: 257 535 568), Malostranské náměstí 13, Praha 1, nebo v kanceláři Via Musica, Staroměstské náměstí 14, Praha 1. Na ostatní akce je vstup volný.
Na festivalu se podílejí všechny fakulty AMU společně s Institutem Intermédií, který zajišťuje technickou podporu, scénografické řešení a spolu se světelným designérem Vladimírem Burianem i lightdesignovou realizaci. Koncert Akademických komorních sólistů bude přenášet Český rozhlas Vltava a koncert studentů katedry skladby HAMU bude nahráván Českým rozhlasem pro programovou řadu Evropské vysílací unie Euroradio Ars Acustica Season 2014. Festival se odehrává na půdě Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1) a v jejím okolí. Dopravní spojení na místo konání zajišťují tramvajové linky 12, 20, 22 do stanice Malostranské náměstí.

PROGRAM

Gaudeamus Liberte
15.00–17.00 Orchestrální koncert AKS / sál Martinů / vstupné 190,- Kč
Koncert v rámci cyklu Ti nejlepší – Orchestrální koncerty nejlepších absolventů školy.

18.00–19.00 Koncert proti totalitním režimům / sál Martinů
Na koncertě zazní díla skladatelů, kteří navzdory perzekucím či přímému ohrožení života v průběhu 20. století bojovali proti různým totalitním režimům. Skladby B. Martinů, E. Schulhoffa, P. Haase a K. Husy přednesou interpreti z řad nejlepších studentů a absolventů HAMU. Spolu s nimi vystoupí i jejich profesoři a společně tak vytvoří mezigenerační hudební dialog, který je jedním ze základních principů demokracie, tolerance a svobody.

Audiovizuální rezonance 17.00–18.00 Otisky pohybu / site-specific v různých prostorách Lichtenštejnského paláce
Tanečně-pohybový site-specific projekt inspirovaný každodenním pohybem v prostorách školy. Společným tématem performancí je omezení versus svoboda a spolupráce.

18.00–22.00 Nálezy a ztráty – pokus o rekonstrukci / Malostranské náměstí
Dramatizovaná situace skrze souhru reprodukovaného, elektronického i akustického zvuku a intervenci se světly, veřejným osvětlením a s promítaným obrazem, na které spolupracují studenti FAMU a DAMU, vychází z topologie tohoto místa, myšlenkových kontextů 25. výročí pádu strany a vlády i událostí vážících se k Mezinárodnímu dni studentů.

18.30–20.20 „17“ / nádvoří HAMU
Multimediální performance, jejímž hlavním motivem je tanec, který reaguje na odraz ve skle plastiky a na obraz generovaný dataprojektorem. Návštěvník (pozorovatel) přitom svou přítomností ve formě odrazu též vstupuje do uměleckého díla, a tanečník tak propojuje realitu s fikcí. Vytváří se sugestivní vztah mezi tanečníkem a okolním publikem.

19.00–19.30 Projekce tanečních filmů / nádvoří HAMU

20.00–21.30 Ozvěny – napětí – systém – radosti / Galerie HAMU
Původní kompozice studentů katedry skladby k 25. výročí sametové revoluce.

Zdroj: HAMU

Témata článku