Německo navyšuje financování tanečního umění

Německý Bundestag se v listopadu usnesl zvýšit objem prostředků pro financování tanečních souborů. V příštím kalendářním roce bude možné pro taneční umění čerpat z rozpočtu ministerstva pro kulturu a média až 1,35 milionů Eur. Podpora čeká například zastřešující organizaci Dachverband Tanz Deutschland, což je organizace sdružující nejrůznější menší spolky a instituce, které pracují v oblasti uměleckého tance. V roce 2015 může čerpat až 950 000 Eur a počítat s podporou hostování, koprodukcí a přípravy festivalu Tanzplatform Deutschland pro další rok. O podporu se zasloužil zejména Rüdiger Kruse z CDU, který prohlásil, že i při vyšším rozpočtu na kulturu zůstává státní rozpočet vyrovnaný. „Těší mne, že můžeme opět dále podpořit iniciativu Tanec (viz

http://www.dachverband-tanz.de/initiativetanz.html) tím, že dáváme k dispozici významné množství prostředků pro mezinárodní prezentaci tance jako umělecké formy. Festival Tanzplattform Deutschland má nyní jistotu v plánování a může v roce 2016 představit mezinárodnímu publiku produkce velkých souborů.“ Nadace Pina-Bausch-Stiftung pak z rozpočtu dostane 400 000 Eur. Peníze potečou štědře také souboru mladých tanečníků mezi 18–23 lety, který založil v roce 2011 John Neumeier, a to dlouhodobě. Na příští 4 sezony dostane Bundesjugendballet 2, 8 milionů Eur.
Svaz Dachverband Tanz Deutschland (DTD) funguje od roku 2006 jako platforma pro umělecký tanec v Německu. Byl založen různými tanečními organizacemi, které pochopily, že aby téma tance mělo váhu v kulturně politické diskusi, je nutné o něm hovořit ze strany umělců jednotným hlasem. Jeho členy jsou nejrůznější organizace, spolky a instituce z všech myslitelných odvětví profesionálního uměleckého tance. Svaz vypracovává jako odborný orgán propozice a koncepce pro podporu tance v Německu, pořádá osvětové kampaně a iniciativy, realizuje projekty. Členy jsou mj. Akademie umění (Akademie der Künste), organizace tanzhaus nrw sídlící v Düsseldorfu (taneční akademie, divadlo a pořadatel festivalů a tanečních kurzů), HELLERAU – Evropské centrum pro umění, své zástupce ve Svazu má Státní balet v Berlíně, Bavorský státní balet, ale také celostátní konference ředitelů baletních a tanečních divadel Bundesdeutsche Ballett- und Tanztheaterdirektoren Konferenz (BBTK), Společnost pro taneční výzkum a Svaz tanečních archivů.
Celostátní konference ředitelů či zástupců baletních a tanečních divadel Bundesdeutsche Ballett- und Tanztheaterdirektoren Konferenz (BBTK) proběhla letos již po třiatřicáté, a to ve dnech 28. a 29. listopadu v Kasselu. Na pořadu jednání byla například emancipace tanečních souborů v rámci jednotlivých divadel, mělo by být dosaženo plnoprávnosti s činoherními a operními soubory i koncertní činností orchestrů. Dále celková prezentace německého tance v roce 2016 a zejména na připravovaném Tanečním kongresu, který se v tomtéž roce uskuteční, stejně tak jako otázka sociálního postavení tanečníků. Volil se také nový oficiální mluvčí konference, kterým se stává Ivan Liška, ředitel mnichovského baletu. Zdroj: Tanznetz.de

Témata článku