Nominace na Ceny Thálie 2011

Balet, pantomima a jiný tanečně-dramatický žánr – ŽENY:

Zuzana Hvízdalová
Role: Christina Daaé
Představení: Fantom Opery
Hudba: Petr Malásek
Libreto, choreografie a režie: Libor Vaculík
Premiéra 13. října 2011
Státní opera Praha
„Zuzana Hvízdalová využila při vytvoření hlavní ženské role taneční inscenace "Fantom opery" všech svých předností a dosavadních zkušeností. Zejména se opírala o dobrou a spolehlivou techniku klasického tance, o přirozený výraz a o schopnost širokého a dlouhého pohybu. Její fyzický zjev velmi napomohl věrohodnému a účinnému vyznění této nejen technicky, ale i výrazově velmi náročné role. Přidáme-li velmi dobře fungující souhru s partnery a cit pro prostor spolu s intuitivním vnímáním hudby, výsledkem je pravděpodobně nejlepší role v profesní kariéře této mladé a sympatické tanečnice.“

Miho Ogimoto
Role: Giselle
Představení: Giselle
Hudba: Adolphe Charles Adam
Choreografie: Hana Vláčilová podle Jeana Coralliho, Julese Perrota a Maria Petipy
Premiéra 7. dubna 2011
Státní opera Praha

„Miho Ogimoto se pražskému publiku předvedla v klasické inscenaci romantického baletu "Giselle", která dává velmi dobrou možnost, vzhledem k tradiční a obecně známé choreografii, porovnat její výkon s ostatními interpretkami této role. V jejím podání najdeme veškeré potřebné atributy, které tato velmi náročná role prověřená staletími obnáší. Miho Ogimoto disponuje lehce prováděnou, čistou techniku a citem pro styl s potřebnou "éteričností", zvláště v kontrastu s I. jednáním, kde vytvořila obraz dívky, která miluje a má radost ze života. Věrohodně a přesvědčivě zahrála výrazově náročnou, dramatickou scénu sebevraždy hlavní hrdinky. Výsledkem byl ucelený a umělecky mimořádně působivý výkon.“

Zuzana Šimáková
Role: Matka/Víla
Představení: Popelka
Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie: Jean-Christophe Maillot
Premiéra 14. dubna 2011
Národní divadlo Praha

„Zuzana Šimáková v této interpretačně i divácky zajímavé dvojroli, v kontextu Popelky choreografem netradičně pojaté, která prochází celým baletem a je rovna roli Popelky, rozehrála všechny struny svého talentu. Vedle samozřejmé techniky a přirozeně plynoucí lehkosti pohybu zaujala také výrazným citem pro lyriku projevu. Zuzaně Šimákové je v této roli vlastní vysoká estetika tance s jemně odstíněnou dynamikou výrazu nejen tváře, ale i celého těla. To je opravdová harmonie všeho. Tak tato šarmantní pozoruhodná tanečnice vytvořila roli, která mimořádně oslovuje diváka.“

Širší nominace:
Jeličová Ivona - role Markýza de Merteuil v inscenaci Nebezpečné známosti (Národní divadlo Brno)
Plešková Margarita - role Gajané v inscenaci Gajané (Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem)
Pollertová Adéla - role Popelka v inscenaci Popelka (Národní divadlo Praha)
Mrózková Renata - role Frida v inscenaci Frida (Moravské divadlo Olomouc)
Schweitzerová Jana - role Vášeň v inscenaci Nebezpečné známosti (Divadlo F. X. Caldy Liberec)

Balet, pantomima a jiný tanečně-dramatický žánr – MUŽI:

Jan Fousek
Role: Vikomt de Valmont
Představení: Nebezpečné známosti
Hudba: Arturs Maskats
Choreografie: Krzysztof Pastor
Premiéra 27. května 2011
Národní divadlo Brno

„Jan Fousek v hlavní roli dokázal být samozřejmý, trochu ironický, s jemnou příchutí intrikánství, ale současně svým způsobem čestný. Svou postavu vytvořil zdánlivě jednoduchými prostředky, ale právě proto velmi věrohodně. Jak je u něj zvykem, čistá a lehká technika tance byla organickou součástí výrazu a pomohla mu k přesvědčivému obrazu de Valmonta. Úkol měl o to těžší, že diváci díky filmovým verzím literární předlohy přišli do divadla s jasnou představou o postavě Valmonta. Role je zapsána v profesní kronice Jana Fouska jako pozoruhodný a mimořádný umělecký výkon.“

Michal Krčmář
Role: Vévoda Albert
Představení: Giselle
Hudba: Adolphe Charles Adam
Choreografie: Hana Vláčilová podle Jeana Coralliho, Julese Perrota a Maria Petipy
Premiéra 7. dubna 2011
Státní opera Praha

„Michal Krčmář vytvořil svého Alberta jako poněkud lehkomyslného mladého šlechtice, který pozdě nahlédne osudné následky svého "dobrodružství". Kontrast (pro romantizmus tak typický) tanečníkovy výrazové i taneční polohy mezi I. a II. jednáním u něj vyznívá velmi účinně a přirozeně. Jeho estetické přednosti, cit pro partnerku, dynamické a citlivé vnímání tepu hudby spolu s technikou klasického tance, kterou předvádí ve velkém rozsahu, a v neposlední řadě uměřený, ale o to účinnější herecký výraz mu umožnily podat mimořádný výkon.“

Filip Veverka
Role: Vévoda Albert
Představení: Giselle
Hudba: Adolphe Charles Adam
Choreografie a režie: Robert Strajner
Premiéra 18. listopadu 2011
Národní divadlo Brno

„Filip Veverka, tanečník mnoha rolí a zkušeností, v této roli prezentuje mužný a expresivní tanec. Ovšem ve druhém jednání "přepne" na romantickou a bolestnou polohu. To vše působí u něj lehce a samozřejmě. Technika je mu vlastní, zejména disponuje velkým rozsahem skoku. Přitom je mu technika prostředkem k výrazu a nikoliv cílem. Má mimořádný cit pro partnerku, tak důležitý právě v tomto představení. Přidáme-li k tomu ještě přirozený herecký výraz, je jeho role mimořádným uměleckým výkonem. Jeho Albert, který je v jeho pojetí zralým a sebejistým mužem, stojí nepochybně na jednom z předních míst interpretu této hlavní role baletu Giselle, baletu, který je v současnosti velmi často uváděným titulem nejen u nás, ale po celém světě.

Širší nominace:
Attimonelli Gianvito - role Rytíř Danceny v inscenaci Nebezpečné známosti (Národní divadlo Brno)
Hlinka Richard - role Fantom v inscenaci Fantom opery (Státní opera Praha)
Király Róbert - role Zajatec v inscenaci Gajané (Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem)
Kováč Michal - role Puk v inscenaci Sen noci svatojánské (Moravské divadlo Olomouc)
Svidró Viktor - role Louskáček v inscenaci Louskáček (Jihočeské divadlo české Budějovice)

Odborná porota:
Nečas Vladimír - předseda poroty
Dančenko Ljubov
Dercsényiová Lucie
Franková-Dedková Kateřina
Horák Jiří
Kubicová Ivanka
Štúrová Astrid

Zdroj: Herecká asociace

Témata článku