Nominace na Ceny Thálie 2013

Dnes byly Hereckou asociací zveřejněny nominace na Ceny Thálie za rok 2013. V kategorii Balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr se bude rozhodovat mezi těmito umělci:

Ženy:

Martina Diblíková

Role: Matka 
Název inscenace: Krvavá svatba 
Hudba: Gabriela Vermelho 
Libreto, choreografie a režie: Alena Pešková 
Premiéra: 23. března 2013 
Divadlo J. K. T. Plzeň 

Role Matky v Krvavé svatbě, síla příběhu, kouzlo a téměř magická moc hudby, to vše klade mimořádné nároky na celkové vyznění. To se Martině Diblíkové zjevně podařilo a její podání Matky diváky zřetelně oslovilo. Byla dominantní postavou představení a její dynamický tanec, organicky spojený s expresivním hereckým výrazem, se jako červená nit vinul celým příběhem. Martina Diblíková ovládala s přehledem technickou taneční stránku role, která včleněna do celkového vyznění učinila z této role nepřehlédnutelný umělecký výkon. Její cit pro hudbu a skvělá taneční i herecká souhra s kolegy v ostatních rolích posunuly její roli do vyšších pater baletního umění.

Marta Drastíková

Role: Julie 
Představení: Romeo a Julie 
Hudba: Sergej Prokofjev 
Choreografie a režie: Petr Zuska 
Premiéra: 14. listopadu 2013 
Národní divadlo Praha 

Marta Drastíková vdechla do jedné z nejkrásnějších rolí baletního repertoáru dívčí kouzlo, divákům nabídla pohled na přerod dívky v ženu, která ví, co chce, a to vše s veškerými odstíny, které tato role vyžaduje. Samozřejmá technika, která lehce plynula, jí tu byla tvůrčím prostředkem tanečního jazyka, kterým choreograf Petr Zuska vyprávěl příběh a který Martě Drastíkové velice "seděl" a byl jedním z důvodů, proč byla její role mimořádná. Spolu s Romeem vytvořili pár milenců, diváky velmi silně a do hloubi duše vnímaný, plný něhy, poezie, lásky, odhodlání i zoufalství. Obklopena skvělými kolegy v dalších rolích přesvědčila diváky, že je skvělou interpretkou této krásné a náročné role.

Nikola Márová

Role: Královna Mab 
Název inscenace: Romeo a Julie 
Hudba: Sergej Prokofjev 
Choreografie a režie: Petr Zuska 
Premiéra: 14. listopadu 2013 
Národní divadlo Praha 

Role Královny Mab nabízí bohatou škálu pohybu, pocitu prostoru, estetiky a taneční techniky, která je naprosto přirozeně spojena s obsahem role. Je tu i fantazie, jsou tu sny a divákova imaginace je bohatě inspirována. Královna Mab je rolí v Romeovi a Julii ne zcela běžnou a obvyklou a právě v podání Nikoly Márové výrazně obohacuje toto představení. Beze zbytku využila vše, co její bohatá role nabízí, a divákům daruje mimořádně vrcholný pocit estetiky, kouzla osobnosti, tajemnosti a emocí. O dokonalosti jejího pohybu se není třeba zmiňovat, ta je tanečnici vlastní. Role Královny Mab je další perlou v třpytivém náhrdelníku rolí Nikoly Márové.

širší nominace:

Ivona Jeličová - sólo v inscenaci Osudová láska /Zjasněná noc/ (Národní divadlo Brno) 
Markéta Pospíšilová - role Odetta-Odilie v inscenaci Labutí jezero (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava) 
Olga Borisova Pračikova - role Juliána v inscenaci Balady (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava) 
Jana Schweitzerová - role Margita Bílá v inscenaci Café Reichenberg (Divadlo F. X. Šaldy Liberec) 
Eriko Wakizono - role Nikia v inscenaci Bajadéra (Národní divadlo Brno) Muži:

Viktor Svidró

Role: Kafka 
Název inscenace: Kauza Kafka 
Hudba: Arvo Pärt, Henryk Górecki, Alfred Schnittke 
Choreografie a režie: Attila Egerházi 
Premiéra: 22. listopadu 2013 
Jihočeské divadlo České Budějovice 

Vytvořil, nám z literatury dostatečně známou, postavu Franze Kafky, včetně jeho složité psychiky, která ovlivňuje jeho vztah k lidem kolem něj i k sobě samému. I ti diváci, kteří nic od Franze Kafky nečetli nebo se blíže neseznámili s fenoménem jménem Kafka, dostali možnost nahlédnout do jeho světa a pochopit jeho emoce, motivy a jeho "vnitřní svět". A Viktor Svidró jim tuto možnost nabídne svým expresivním výrazem, který je nedílně a naprosto přirozeně spojen s interpretací jazyka moderního tance, který je mu blízký a je pro něj tím, čím je voda pro rybu. Příběh působí snad i depresivně, ale to je právě to, co nám zřetelně a se silnou ozvěnou pro vnímavé diváky o Kafkovi velmi mnoho vypovídá.

Matěj Šust

Role: Merkucio 
Název inscenace: Romeo a Julie 
Hudba: Sergej Prokofjev 
Choreografie a režie: Petr Zuska 
Premiéra: 14. listopadu 2013 
Národní divadlo Praha 

Přirozenost, sdělnost, jemný humor, technika tance a v neposlední řadě cit pro dialog vedený tanečním jazykem s kolegy v rolích i s shakespearovským tématem, to vše povyšuje roli Merkucia na roli mimořádnou. Výkon Matěje Šusta nám představuje naprosto přirozené, a proto velmi oslovující splynutí pohybu a obsahového výrazu s nádhernou a inspirativní hudbou Sergeje Prokofjeva. V bohaté paletě rolí, které nám představení nabízí, je harmonický barevný tón Merkucia nepřehlédnutelný a promlouvá k divákům. Plní beze zbytku představu o Merkuciovi tak, jak ji u nás evokoval William Shakespeare.

Ondřej Vinklát

Role: Romeo 
Název inscenace: Romeo a Julie 
Hudba: Sergej Prokofjev 
Choreografie a režie: Petr Zuska 
Premiéra: 14. listopadu 2013 
Národní divadlo Praha 

Chlapecky romantický, mužně rozhodný, poeticky milující, to vše je Romeo v podání Ondřeje Vinkláta. Se svou partnerkou Julií tvoří harmonický pár milenců, plný obsahu, duše, citu a emocí. Vytvářejí silný příběh, který se ve spojení s emočně silnou hudbou Prokofjeva opravdu dotkne srdce vnímavých diváků a bude v nich doznívat ještě po představení. Technicky je Ondřej Vinklát jako tanečník i partner suveréní a také estetika jeho pohybu, která je u tanečníka velmi podstatnou vlastností, je vynikající. Přidáme-li k uvedenému sdělný, přirozený a výrazně oslovující herecký projev, je role Romea v podání Ondřeje Vinkláta mimořádná.

širší nominace:

Michal Kováč - role Merkucio v inscenaci Romeo a Julie (Moravské divadlo Olomouc) 
Michal Lewandowski - role Jan v inscenaci Balady (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava) 
Giovanni Rotolo - role Tybalt v inscenaci Romeo a Julie (Národní divadlo Praha) 
Vladimír Vašků - sólo v inscenaci Návraty domů /Trio g moll/ (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava) 
Adam Zvonař - role Toník v inscenaci Čarodějův učeň (Národní divadlo Praha) Schválila odborná porota ve složení: Vladimír Nečas (předseda), Ljubov Dančenko, Lucie Dercsényiová, Kateřina Franková Dedková, Jiří Horák, Ivanka Kubicová, Astrid Štúrová.

Témata článku