Nová generace 2012 - šance pro mladé choreografy

Nová generace 2012 - šance pro mladé choreografy

Nová generace 2012 - šance pro mladé choreografy

I v letošní sezóně pokračuje projekt Nová generace, který již od roku 2007 dává příležitost především studentům choreografie pražské HAMU i jejich interpretům reprizovat úspěšné autorské projekty. Nejbližší představení se bude konat 29. září od 19.30 hod. v prostoru Studia Alt@ - Hala 30.
Jedinečnost projektu Nová generace spočívá v podpoře vzájemné spolupráce budoucích i stávajících profesionálů, dále v setkávání tance s nonverbálním divadlem, autorským divadlem, současnými skladateli a hudebníky, mladými scénografy a filmaři a ve vytvoření prostoru pro konfrontaci tradičních přístupů s experimenty.
Prostřednictvím složených večerů se potkávají studenti taneční katedry HAMU s mladými interprety nezávislé scény, a také s tvůrci a tanečníky stálých souborů. Snahou projektu je poskytnout profesionální produkční zázemí tak, aby se tvůrci mohli plně věnovat realizaci svých děl a nově nabytými zkušenostmi tak zvyšovali svoji profesionalitu.
Od roku 2007 se uskutečnilo více než 25 představení uváděných především v divadle Disk a nově i ve Studiu Alt@ - Hala 30. V uplynulých ročnících „Nové generace“ byla premiérována a reprizována díla především začínajících mladých tvůrců a představitelů nastupující nové generace choreografů, tanečníků, mimů a performerů (např. Lucie Holánkové, Sáry Puchowské, Kateřiny Veverkové, Kateřiny Malé, Miřenky Čechové, Radima Vizváryho, Martina Sochora, Lee-Ji-Eun, Ivany Dukic, Soni Kupcové, Jitky Veselé, Katariny Rampáčkové, Elišky Brtnické, Jany Klimové, Hany Turečková, Pala Kršiaka a dalších).
Večery mívají velmi dobrou návštěvnost i ohlasy. Zasazením tanečních a pohybových večerů do prostředí činoherního divadla se rozšiřuje divácká obec současného tance a celý cyklus má již své věrné diváky. Od roku 2010 se podařilo  získat pro uvádění představení další divadelní prostor ve Studiu Alt@ - Hala 30. V roce 2011 se zavedla také webová prezentace projektu (http://ngenerace.webnode.cz ).
V roce 2012 plánuje projekt Nové generace rozšířit svou koncepci o navázání spolupráce s dalšími uměleckými školami (konkrétně JAMU v Brně a VSMU v Bratislavě).V rámci třídenního festivalu vznikne prostor pro konfrontaci jejich současné práce v podobě společných komponovaných večerů a výměny poznatků z oblasti tanečního a performačního umění ve formě workshopů a teoretických přednášek. Večery „Nové generace 2012“ jsou předběžně plánovány na únor, březen, duben, říjen , listopad a prosinec v divadle Disk a Studiu Alta - Hala 30. Zdroj: HAMU

Témata článku