Nová generace v Disku – mužský a ženský svět

Nová generace v Disku – mužský a ženský svět

Nová generace v Disku – mužský a ženský svět

Ve středu 15. dubna 2015 proběhne představení Nové generace, kde studenti oboru choreografie z Taneční katedry HAMU vystoupí s dvěma choreografiemi – SYNovial, která byla poprvé uvedena letos v březnu, a premiérově se představí Milena t(j)ančí.
Večer otevřou Marek Zelinka a Martin Talaga s choreografií SYNovial, která umožní divákovi nahlédnout do toho, jak muži v současnosti vnímají sami sebe a své tělo. „Už od chlapeckého věku hraje v životě mužů zásadní roli jejich tělo. Způsob, jak ho vnímají a jaký k němu mají vztah, určuje jejich fyzickou identitu. I přes dar myšlení a řeči jsou emoce a zdraví člověka vyjadřovány skrz jeho tělo a slouží jako hlavní prostředek k sebevyjádření a interakci s okolním světem,“ dodávají k SYNovialu tvůrci.
Kamila Mottlová uvede svou bakalářskou práci Milena t(j)ančí, ve které propojuje tanec, pohyb a mluvené slovo. Představení je inspirováno autorským představením Šárky Vaculíkové Milena má problém. Taneční verze propojuje verbální a neverbální projev interpretek v roli tanečnic a hereček, jedná se o syntézu činoherního divadla a tance představující ženu, která si v den své svatby uvědomí, že nedokáže a hlavně nechce být ženou v domácnosti. Účinkují: Šárka Vaculíková, Klára Kočárková, Lucie Šimůnková, Pavla Harangová, Eva Zápotocká, Monika Šmídová a Pavlína Červíčková.

Nová generace je projekt, který úspěšně funguje již od roku 2007. Jeho hlavním záměrem je reprizování úspěšných a umělecky přínosných představení začínajících choreografů, performerů a seznámení široké veřejnosti s jejich názory, experimenty, viděním světa. Spočívá v podpoře vzájemné spolupráce budoucích i stávajících profesionálů, v setkávání tance s nonverbálním divadlem, i v konfrontaci tradičních přístupů s experimenty. Prostřednictvím složených večerů se potkávají studenti taneční katedry HAMU s mladými interprety nezávislé scény a také s tvůrci a tanečníky stálých souborů. Snahou projektu je poskytnout profesionální produkční zázemí tak, aby se tvůrci mohli plně věnovat realizaci svých děl a nově nabitými zkušenostmi tak zvyšovali svoji profesionalitu. Více na http://www.ngenerace.cz
Zdroj: HAMU, NG

Témata článku