Nový nadační fond bude pomáhat výkonným umělcům z oblasti performing arts nastartovat druhou kariéru

Výkonní umělci v oboru tance, pohybového divadla, cirkusu a příbuzných žánrů mohou začít využívat služeb nově vzniklého Nadačního fondu pro taneční kariéru. Fond, jehož patronkou je podporovatelka umění Prof. Dadja Altenburg-Kohl, bude poskytovat služby, které umělcům pomohou zvládnout začátek nového profesního života po ukončení jejich aktivní kariéry.
„Situace na pracovním trhu je poměrně složitá a pro umělce, kteří se desítky let soustředili na interpretaci a tvorbu, není snadné se vyrovnat se situací změny, kterou přináší věk a někdy bohužel i zdravotní problémy, či úraz,“ říká členka správní rady Jana Bohutínská.
Fond bude poskytovat odbornou podporu formou koučinku, personálního poradenství, služeb psychologů a zároveň bude kontinuálně nabízet vzdělávání formou workshopů. V nich se mohou umělci dozvědět například to, jak plánovat podnikatelský projekt, jak si vytvořit byznys plán nebo jak se zorientovat na trhu práce. Tyto vzdělávací moduly budou připravované na míru, přesně pro cílovou skupinu tanečníků a umělců v pohybových scénických žánrech.
Vzniku fondu předcházel projekt Tematická síť pro uplatnitelnost umělců z oblasti performing arts, který formou pilotních modulů ověřil efektivnost tohoto typu poradenství. Významnou roli sehrál i rozsáhlý výzkum, který zmapoval český tanec, včetně sociální a ekonomické situace umělců a otevřel diskusi o profesních perspektivách v tomto segmentu umění. „Od důchodové reformy v roce 1996, kdy skončil důchod za výsluhu let, nemají tanečníci nárok po skončení aktivního působení na žádnou podporu. Přitom se jedná o lidi v produktivním věku s řadou kompetencí a dovednostmi, jež je možné úspěšně uplatnit a rozvinout v příbuzné, nebo vzdálenější, profesi,“ uvádí člen správní rady fondu Zdeněk Prokeš, jenž se více než dvacet let tématem druhé kariéry zabývá.
Pro tanečníky je během aktivního uměleckého života takřka nemožné tvořit si finanční rezervy, neboť jejich průměrné hrubé platy se pohybují pod dlouhodobým celostátním průměrem.
Druhým hlavním úkolem Nadačního fondu, vedle poskytování služeb, bude nastavení spořícího systému s podporou státu, který by umožnil umělcům v oblasti performing arts investovat naspořené prostředky do své druhé kariéry – podnikání, studia, rekvalifikace apod.  „V této oblasti bude zapotřebí účinné advokacie a pozitivního lobbingu na půdě ministerstev kultury, financí, práce a sociálních věcí,“ říká Jana Návratová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu „Současný návrh nové kulturní politiky téma řešení druhé kariéry umělců obsahuje a my jsme připraveni se na něm podílet,“ dodává.
Nadační fond pro taneční kariéru sídlí v Institutu umění – Divadelním ústavu a jeho kancelář je otevřena vždy v úterý mezi 11.00 – 16.00.

Zdroj: Nadační fond pro taneční kariéru

Témata článku