Nu Dance Fest 2014, tanečný festival v Bratislave

Prvý novembrový týždeň 4.-9. novembra sa začína v Bratislave 8. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest 2014. Cieľom festivalu je sprostredkovať najnovšie trendy v súčasnom tanci a pohybovom divadle, medzižánrové predstavenia, konceptuálne kvalitné diela s vlastným názorom. Snaží sa predstavovať neoverené umelecké postupy, má ambíciu uvádzať čo najväčší počet premiér a diel vytvorených nielen slovenskými tvorcami v posledných dvanástich mesiacoch a byť tak potenciálnou slovenskou platformou súčasného tanca.
Tanečné predstavenia z Francúzska, Nemecka, Rakúska ale aj Česka a Slovenska Vám poskytnú obraz o súčasnej podobe toho najkvalitnejšieho z európskeho pohybového umenia.
Festival je vyhlasovateľom prvého ročníka ceny 
NU VIDEO DANCE 2014, ktorej porota sa skladá z medzinárodne uznávaných choreografov a tanečníkov.
Hlavným zámerom NU VIDEO DANCE je vytvoriť rámec na prezentáciu slovenského a českého tanečného filmu, keďže v poslednom období sa zaznamenal výrazný nárast produkcií a záujmu o tento žáner. Festival je určený choreografom a filmovým tvorcom, pre ktorých prehliadka a súťaž v rámci uceleného časopriestoru znamenajú okamžitú spätnú väzbu a konfrontáciu s inými dielami.
Program najdete

ZDE. Užitočné odkazy:

http://www.nudancefest.sk/ ,

https://www.facebook.com/pages/Nu-Dance-Fest/119617904860445?fref=ts

Témata článku