Ocenění pro Jiřího Kyliána

23. května 2015 obdržel Jiří Kylián maďarskou László Seregi Award (je pojmenována po významném tanečníku a choreografovi Národní opery v Budapěšti). Ke svému ocenění vydal písemné vyjádření, protože se slavnostního ceremoniálu nemohl zúčastnit osobně: „Drazí přátelé,
dovolte mi, abych Vám poděkoval, že jsem byl vybrán jako první držitel László Seregi Award. Jak víte, vždy mě zajímala podpora kulturní výměny mezi zeměmi bývalého "východního bloku" Evropy a západními zeměmi. Bylo to mému srdci něco velmi blízkého. Vždy jsem cítil, že tyto dvě části Evropy, oddělené extrémně nešťastnými důsledky druhé světové války, mají mnoho možností, jak obohatit svůj kulturní obzor. Vždy jsem věřil, že naše společnost - Nederlands Dans Theater - musí cestovat do všech zemí světa a to i do zemí s represivním nebo dokonce diktátorským politickým vedením.
Zjistil jsem, že je důležité, aby umělci ze zemí jakéhokoli politického systému měli možnost být v dialogu se zbytkem světa. Strávil jsem většinu svého života v době "studené války", v době, ve které politici z východu nemohli mluvit se svými protějšky na západě. A pokud ano, jejich ústa byla plná urážek. Mezitím se zdá, že se tato situace zlepšila, ale ve skutečnosti se to nezlepšilo v podstatě vůbec. Ano, jsme první středoevropská generace, což bylo neuvěřitelné štěstí, která nemusela zažít válku… Ale na jak dlouho to bude poslední…? Jsme si jisti, že naše děti budou mít stejné štěstí? Odpověď je "ne", nejsme si tím vůbec jisti. A měli bychom udělat vše, co je v našich silách, aby se to znovu neopakovalo.
Prosím, odpusťte mi mou malou exkurzi do světa politiky, ale jak víte, tento rok slavíme 70. výročí vítězství nad fašismem. Když vidím fotografie a filmy z tohoto hrozného období, mám pocit, že to muselo být před 200 lety, ale ne… dělo se to dva roky před mým narozením. Od té doby proběhly na prahu Maďarska dvě války - v Jugoslávii a na Ukrajině. Je mi to líto a prosím Vás ještě jednou o odpuštění…
O tanci…! Tanec a hudba jsou nejlepšími komunikátory, které lidé kdy vynalezli. Nepotřebují slova. Jsou to dvě umělecké formy, které spojují celé lidstvo. Jsou nejvíce pozitivní lidským výtvorem, který kdy lidé stvořili. Mluví ze srdce k srdci, aniž by musely být překládány. A já si myslím, že významná část naší energie by měla být zaměřena na jejich jedinečnou kvalitu: komunikaci.
Vážení přátelé, prosím, dovolte mi, abych vyjádřil své hluboké poděkování za toto ocenění, které nese jméno velmi důležité a charismatické taneční osobnosti poválečného období, kterým byl László Seregi. Nikdy jsme se nesetkali, ale jeho jméno provází velkou část mého života. Mé kontakty s Maďarskem a můj obdiv k maďarským umělcům mají dlouhou tradici. Nebudu se pokoušet zmiňovat nějaká jména ze strachu, že někoho vynechám. Ale buďte, prosím, ujištěni, že jich existuje mnoho…!“

Děkuji vám a s upřímnou vděčností - Jiří Kylián
Haag, Nizozemsko - 9. 5. 2015


Zdroj:

https://www.facebook.com/pages/Jiří-Kylián/11043429335

Témata článku