Oslavy Mezinárodního dne stepu v ČR

Na 25. května připadá mezinárodní den stepu. Projekt STEP 2012 se vztahuje nejen k tomuto datu, taneční studio Zig-Zag tap & swing se snaží taneční disciplínu, která provází tanec z dvacátého i do nového století, zviditelnit řadou akcí. Festivalová taneční stepařská přehlídka proběhne v sobotu 26. května 2012 v Městské knihovně v Praze. Na akci vystoupí vybraní stepaři a stepařské kluby z České republiky, host z USA a hosté z okolních evropských zemí. Národní den stepu byl ustanoven americkým kongresem před jednadvaceti lety. Rezoluce Sněmovny reprezentantů i Senátu, která vyhlašuje 25. květen Národním dnem Tap Dance, je výsledkem práce Nicol Daval, Carol Vaughn a Lindy Christensen. Byla uvedena v život a zaštítěna kongresmanem Johnem Conyersem a senátorem Alfonse D´Amatou a jako zákon podepsána prezidentem George Bushem 7. listopadu 1989.
Jako připomínka proběhne mimo jiné přednáška spojená s besedou o  historii a vývoji stepu v USA ve čtvrtek 24.5. od 17.00 hodin v Americkém centru v Praze. V pátek to bude swingová tančírna ve studiu Zig-Zag, uskuteční se také praktické semináře stepařské techniky pro středně pokročilé, pokročilé a učitele stepu – v sobotu a v neděli pod vedením Roda Ferroneho. Pražští učitelé stepu otevřou v týdnu od 28.5. své lekce zájemcům z ostatních škol a kurzů.
Step v dnešní podobě je výsledkem vývoje kulturního tanečního dědictví anglofonních osadníků Ameriky, které se mísilo s tanci ostatních etnik, zvláště Afro-Američanů. Nově vzniklá taneční forma byla z Ameriky importována zpět do Velké Británie, kde znovu podléhala vlivům svých vlastních kořenů. Přestože během doby vzniklo po celém světě množství stepařských klubů, směr vývoje stepu je přirozeně dále určován zeměmi, které stály u jeho zrodu.
Jako svébytná umělecká taneční forma je step v České republice opomíjen hlavně z důvodů historických. Kontakt s tímto žánrem byl u nás částečně přerušen druhou světovou válkou a po nástupu komunismu byl zcela znemožněn. Step byl označován za typický produkt úpadkové „imperialistické“ kultury a jako taneční styl živořil na okraji uměleckého spektra. Step ovšem od té doby prošel bouřlivým vývojem, který v podstatě kopíroval vývoj jazzové populární hudby tak, jak ho známe do dnešních dnů. Vrátit stepu jeho rovnocenné postavení mezi ostatními tanečními technikami je možné pouze rozvojem intenzivních mezinárodních styků se zeměmi jeho původu, zvaním kvalitních tanečníků a pedagogů do České republiky.
Projekt STEP 2012 si zvláště klade za cíl zaplnit mezeru v tanečním vzdělání tanečních pedagogů, tanečníků profesionálů i amatérů, kteří se stepu věnují jako zájmově umělecké činnosti, tak i široké laické veřejnosti. Všechny akce projektu jsou přístupné široké veřejnosti hostitelské země i zahraničním hostům a místní stepařské kluby a organizace pomáhají doprovodnými akcemi při propagaci celého projektu.

Témata článku