Pantomima Malý princ

Pantomima Malý princ

Pantomima Malý princ

V sobotu 19. května bude v netradičním prostoru ALTA v Holešovicích uvedena Pantomima Malý princ, inspirovaná kultovní knihou Antoine de Saint-Exupéryho. „Malý princ je v nás. Může být zahradníkem, dělníkem či zločincem – stále je to osůbka, která se ptá a naivně věří,“ říká Alexej Byček, autor a interpret. „Představení je předlohou inspirované, ale jeho příběh se liší. Malý princ řeší problémy tohoto světa, kde je divné spát na ulici a pozorovat hvězdy z chodníku, kde s idealismem jde zajít na zcestí...“
Klasická pantomima je svou poetikou předloze velmi blízká. Je zároveň srozumitelná a umožňuje obohatit snové obrazy o humor. Představení je absolventskou prací Alexeje Byčka na Katedře pantomimy HAMU, kde se setkal s klíčovými osobnostmi ze starší i mladší generace mimů – za všechny např. Boris Hybner či Radim Vizváry – právě ten dohlíží na režijní a dramaturgické pojetí prince. „Představení je svojí poetickou a křehkou formou básnickým uměním pantomimy,“ říká Vizváry. „Hrdina Alexej Byček (Malý princ) svým profesionálním výkonem dokazuje ojedinělost svého talentu reprezentující mimické umění.“
Představení, které se v ALTě koná od 19.30 hodin, vzniklo za podpory Nadace Život Umělce a HAMU v Praze.

Témata článku